• Information
  21 september 2022

  CDA Beuningen: Energietarieven groot afbreukrisico voor sportclubs

  BEUNINGEN - Het CDA in Beuningen maakt zich grote zorgen of de sportverenigingen alle prijsverhogingen en de "ongekend stijgende energietarieven" wel kunnen betalen. De rijksoverheid beraadt zich over steun aan de sportverenigingen. Mocht die steun ontoereikend zijn, welke financiële hulp kan de gemeente Beuningen dan bieden, zo vraagt de CDA-fractie zich af, bij monde van raadslid David Schaftenaar.
 • Information
  21 september 2022

  Druten en Wijchen komen met plan voor thuiswonende mensen met dementie

  WIJCHEN - De gemeenten Druten en Wijchen starten de komende tijd met een onderzoek hoe mensen met dementie zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor hebben beide gemeenten 50.000 euro subsidie ontvangen van ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
 • Information
  07 september 2022

  CDA Wijchen: 'Energiecrisis raakt sportverenigingen en wellicht hun leden'

  WIJCHEN - Het Wijchense CDA maakt zich zorgen over de stijgende energierekeningen voor sportverenigingen. CDA-raadslid Feijke Dertiger vraagt daarom aan de gemeente of men de sportclubs kan ondersteunen. Zij is bang dat leden van de clubs gaan afhaken, omdat de contributie wordt verhoogd.
 • Information
  19 april 2022

  Meer 24-uursopvang voor dak- en thuislozen mogelijk in De Flet

  NIJMEGEN - De 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen door IrisZorg op de locatie De Flet bij De Hulsen in Nijmegen kan voortgezet worden én uitgebreid worden van 15 naar 27 plekken. Eerst was nog niet duidelijk of de overige verdiepingen van het pand geschikt waren om dak- en thuislozen op te vangen en of het pand in gebruik kon blijven tijdens de sloop en nieuwbouw van De Hulsen. Dat blijkt nu mogelijk te zijn.
 • Information
  22 maart 2022

  50 gezinnen met hulpvraag in Nijmegen gekoppeld aan steungezin in de buurt

  NIJMEGEN - Stichting Buurtgezinnen is er in twee jaar in geslaagd om 50 gezinnen met een hulpvraag in Nijmegen te matchen met een zogenaamd steungezin in de buurt. Deze steun komt vooral neer op het regelmatig opvangen van kinderen van het gezin dat hulp nodig heeft. Op deze manier kan worden voorkomen dat kinderen van gezinnen die het zwaar hebben terecht komen bij zwaardere, gespecialiseerde hulp.
 • Information
  14 februari 2022

  Bijna driekwart Kunst- en Cultuurbudget naar Beuningse bibliotheek

  BEUNINGEN - Nog maar twee ton voor de hele Kunst- en Cultuursector in Beuningen, dat is een begroting die eigenlijk alle Beuningse partijen toch wat krap vinden. Twee ton is het restbedrag van complete begroting van zeven ton voor Kunst en Cultuur na aftrek van de uitgave van vijf ton aan de bibliotheek in Beuningen. De bijdrage voor de bibliotheek is voor niemand een probleem maar wat overblijft is toch opmerkelijk laag, zo blijkt in de raadscommissie Samenleving van de gemeente.
 • Information
  01 februari 2022

  Zwaar landbouwverkeer serieus probleem in Druten

  DRUTEN - In de kernen van het buitengebied van de gemeente Druten zorgt doorgaand landbouwverkeer voor een serieus probleem. De zware agrarische machines zorgen voor onveilige situaties in de bebouwde kom van Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk.