• Information
  22 september 2022

  In Beuningen blijft kruispunt Wilhelminalaan/snelfietsroute pijnpunt

  BEUNINGEN - In Beuningen staat het inmiddels omstreden kruispunt Wilhelminalaan/snelfietsroute nog steeds volop in de belangstelling. Na D66, heeft nu ook de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partij komt met het voorstel om een STOP-bord te plaatsen bij dit oversteekpunt. Daarnaast is een bezorgde inwoner een petitie gestart om de gemeente tot actie te dwingen.
 • Information
  20 september 2022

  Nijmegen geeft toestemming voor elektrische deelfietsen en -scooters

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen geeft vergunningen af voor zo’n 400 elektrische deelfietsen en 200 deelscooters in de stad. Ook is besloten dat deze overal mogen worden teruggezet. In drukke gebieden komen er wel speciale vakken waarin ze moeten worden gezet.
 • Information
  16 september 2022

  Plannen voor opknappen Molenhoekplein Valburg, al is er eigenlijk geen budget

  VALBURG - De gemeente Overbetuwe heeft besloten drie alternatieven uit te werken voor het Molenhoekplein bij het MFC Valburg. Er is sowieso niet voldoende budget voor de uitvoering van de plannen, dus er worden drie verschillende ontwerpen uitgewerkt op basis van drie verschillende budgetten. Dan is het aan de gemeenteraad om extra geld beschikbaar te stellen.
 • Information
  12 september 2022

  Nieuwe stoplichten voor het Keizer Karelplein

  NIJMEGEN - Op het grootste verkeersplein van Nederland, het Keizer Karelplein, worden de verkeerslichten vervangen. Er komen slimme verkeersinstallaties te staan. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19 en 28 september en volgens de gemeente zal er geen hinder voor het verkeer zijn.
 • Information
  12 september 2022

  College Beuningen: Kruising Wilhelminalaan niet onveilig

  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen neemt géén extra verkeersmaatregelen om de veiligheid op het kruispunt Wilhelminalaan/Van Suchtelenstraat in Beuningen-Zuid te verbeteren. Volgens D66 is dit kruispunt onveilig en hebben daar vlak voor de zomer in korte tijd drie verkeersongevallen plaatsgevonden.
 • Information
  07 september 2022

  “Snel meer verkeerscontroles nodig op Tweede Oude Heselaan en Molenweg”

  NIJMEGEN - Omwonenden van de Tweede Oude Heselaan en de Molenweg willen dat er op korte termijn intensievere gecontroleerd wordt op het verkeer op dit traject. Eerder vonden zij al gehoor voor een onderzoek naar de verkeersituatie op het traject en eventuele oplossingen, maar door het grote aantal ongelukken en schade zijn zij van mening dat daar niet op gewacht kan worden met ondernemen van actie. De VVD stelde er vragen over aan het college, waarbij in ieder geval de toezegging kwam dat er een snelheidsmeter op het traject geplaatst kan worden.
 • Information
  06 september 2022

  Gastvrije Waaldijk wordt van iedereen, maar niet iedereen is daar blij mee

  SLIJK-EWIJK - De gemeenten Gorinchem, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe (vooruitlopend op instemming door het college van B&W) zijn samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland akkoord gegaan met het 'Masterplan Gastvrije Waaldijk 2021'. Na protesten van omwonenden zijn wel een aantal details aangepast voor inrichting van de weg. Het gaat bijvoorbeeld om wegversmallingen, die dienen als extra snelheidsremmende maatregel. Dit is echter niet voor iedereen voldoende.
 • Information
  31 augustus 2022

  Waterschap gaat flink baggeren in Dukenburg en Lindenholt

  NIJMEGEN - De sloten van de wijken Dukenburg en Lindenholt worden schoongemaakt. Vanaf september tot en met volgend jaar april voert het Waterschap Rivierenland grootschalige baggerwerkzaamheden uit in de watergangen. Ook ten zuiden van de A73, ter hoogte van Ewijk en Beuningen, en ten zuiden van het stadsdeel Dukenburg tot aan Heumen, worden de waterlopen onder handen genomen.