• Information
  28 juli 2022

  Beuningen ontvangt rijksgeld voor controle coronatoegangsbewijzen

  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen heeft 100.000 euro van het Rijk ontvangen om bedrijven en organisaties financieel te compenseren, die begin dit jaar waren belast met controles op coronatoegangsbewijzen. Sportverenigingen, horeca, exploitanten van dorpshuizen en organisatoren van evenementen komen nu in aanmerking voor een eenmalige subsidie van 1.300 euro.
 • Information
  16 mei 2022

  Stadsgesprek Nijmegen: “Groener beleid, optreden tegen overlast en meer luisteren naar burgers”

  NIJMEGEN - Meer en beter inzetten op duurzaamheid, betere burgerparticipatie, meer concrete actie tegen overlast en bijplussen op cultuur. Dat zijn veelgehoorde punten die naar voren zijn gekomen tijdens het eerste stadsgesprek dat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 maandagavond organiseerde in Brebl onder leiding van stadsverkenner Ronald Migo. De partijen onderhandelen over een coalitieakkoord en willen daar de zaken die leven onder de Nijmegenaren in meenemen. Veel Nijmegenaren kwamen er echter nog niet opdagen bij het eerste stadsgesprek, dat op 23 en 24 mei op andere locaties nog een vervolg krijgt.
 • Information
  06 mei 2022

  Verhuissubsidie provincie nog nauwelijks aangevraagd

  REGIO - Gelderse senioren die kleiner willen gaan wonen kunnen daarvoor een verhuisvergoeding krijgen, maar er wordt nog nauwelijks gebruik van gemaakt. De provincie heeft in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar op dit moment is er pas ruim een ton van uitgegeven; 54 personen hebben een aanvraag ingediend. De vergoeding bedraagt per verhuizing 2.000 euro; dit is een vast bedrag.
 • Information
  12 april 2022

  Aandeel elektrische auto’s in Nijmegen blijft achter bij landelijk gemiddelde

  NIJMEGEN - Het aandeel volledig elektrische personenauto’s in Nijmegen blijft nog achter bij het landelijk gemiddelde. Ook is er nog geen sprake van een sterke versnelling van de elektrificatie van het wagenpark van bedrijven in Nijmegen. Wel stijgt het aandeel elektrische brom- en snorfietsen duidelijk.
 • Information
  16 maart 2022

  Subsidiepotje voor slopen brom- en snorfietsen bijna leeg

  NIJMEGEN - De subsidiepot van de gemeente Nijmegen voor het vervangen van oude brom- en snorfietsen is bijna leeg. Nijmegenaren met een sloopverklaring van hun brom- of snorfiets van voor 2011 moeten snel zijn, want zo’n 80% van het totale budget van 200.000 euro is al op. Volgens de gemeente is het nog niet zeker is of er ook een subsidie komt voor 2023 en daarom geeft ze aan dit zo snel mogelijk te doen.
 • Information
  23 februari 2022

  Wijchen investeert in openhouden speeltuin De Blije Dries, bestuur stapt op

  WIJCHEN - De gemeente Wijchen gaat jaarlijks ter waarde van 40.000 euro taken uitvoeren die ervoor zorgen dat speeltuin De Blije Dries in Wijchen open kan blijven. Het bestuur van de speeltuin krijgt daarmee echter niet hun wens voor het uitbreiden van de horeca op de locatie en een overdekte speelhal, die zij nodig achten voor de exploitatie van de speeltuin in de toekomst, en stapt op.
 • Information
  15 februari 2022

  Kleine Nijmeegse horecaondernemers kunnen voucher krijgen voor uitgestelde investeringen

  NIJMEGEN - Kleine Nijmeegse horecaondernemers kunnen gebruik gaan maken van een voucher van de gemeente van maximaal 2000 euro die breed inzetbaar is voor investeringen die anders uitgesteld of zelfs afgesteld zouden worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen zoals investeringen in training, advieskosten, innovatie en duurzaamheid. Het college hoopt hiermee te stimuleren dat werkgelegenheid in de sector behouden wordt.
 • Information
  10 februari 2022

  Kernachtig Wijchen wil gemeentelijke subsidie voor natuurontwikkeling in agrarisch gebied

  WIJCHEN - Kernachtig Wijchen wil dat de gemeente Wijchen in navolging van buurgemeente Heumen een subsidie instelt die agrariërs in staat stelt om stappen te ondernemen voor natuurontwikkeling in akkerranden. Dit ter bevordering van de biodiversiteit. Provinciale subsidies hiervoor zijn volgens de partij aan zo veel regels verbonden dat ze vaak niet toegepast kunnen worden.