• Information
  14 maart 2022

  Onderzoek naar explosieven bij Railterminal Gelderland

  SLIJK-EWIJK - Op de korte termijn starten er een aantal onderzoeken naar niet gesprongen explosieven bij de aanleg van de toegangsweg van de toekomstige railterminal in Slijk-Ewijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in dit gebied oorlogshandelingen geweest en dus zou het kunnen dat in de ondergrond nog explosieven aanwezig zijn.
 • Information
  25 november 2021

  Raad van State beslist dat onafhankelijke stichting STAB hulp biedt bij procedure tegen Railterminal

  SLIJK-EWIJK - De rechtszaak tegen de komst van de Railterminal bij Slijk-Ewijk die door Overbetuwe Overbelast is gestart, krijgt er professionele hulp bij. Tijdens de zitting van de Raad van State heeft de rechter hiervoor opdracht gegeven.
 • Information
  12 oktober 2021

  Lokale politiek wordt geweerd van informatiemarkt Railterminal door Provincie

  SLIJK-EWIJK - De provincie Gelderland houdt binnenkort een informatiemarkt over de railterminal voor mogelijk geïnteresseerde bedrijven, maar niet iedereen is daar welkom. De markt wordt niet alleen op een geheime locatie gehouden maar ook ‘pottenkijkers’ zoals vertegenwoordigers of omwonenden uit de gemeente, zijn niet welkom. De oppositie in de Overbetuwse gemeenteraad is niet blij met deze werkwijze.
 • Information
  09 september 2021

  Gemeente Overbetuwe stapt officieel naar Raad van State om inpassingsplan Railterminal

  SLIJK-EWIJK - De gemeente Overbetuwe heeft bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie is initiatiefnemer van de railterminal op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Volgens de gemeente houdt het plan op een aantal punten niet voldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners.
 • Information
  01 juli 2021

  Overbetuwe na de zomer aan de slag met ontwerp Danenberg

  SLIJK-EWIJK - De gemeente Overbetuwe verwacht na de zomer te beginnen met de ontwerpfase van Landschapspark De Danenberg. Ook wil de gemeente na de zomer in gesprek met omwonenden. Dit werd bekend gemaakt tijdens een informatieavond op 30 juni over het park. Deze is bedoeld als groene buffer tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout, om verdere verstedelijking vanuit bedrijvenpark Park 15 richting Slijk-Ewijk te voorkomen.
 • Information
  02 juni 2021

  Fietser krijgt voorrang op Waaldijk, auto straks 'te gast'

  SLIJK-EWIJK - De noordelijke dijk langs de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem is in de toekomst vooral bestemd voor fietsers. Auto's zijn er te gast, zegt het waterschap Rivierenland, dat aan de slag gaat om de 80 kilometer dijk tussen beide steden in de komende jaren te versterken.
 • Information
  02 juni 2021

  Provincie keurt plan voor het versterken van de dijk goed

  SLIJK-EWIJK - De provincie Gelderland gaat akkoord met het projectplan voor de dijkversterking van het traject Wolferen-Sprok goedgekeurd. De provincie stemt daarmee in met het plan van Waterschap Rivierenland om de Waaldijk te versterken.