• Information
  12 mei 2022

  “Veel aandacht aan duurzaamheid geven bij renovatie zwembad De Meerval”

  WIJCHEN - Verschillende partijen in de Wijchense gemeenteraad willen dat er bij de renovatie van zwembad De Meerval veel aandacht uitgaat naar duurzaamheid. Het zwembad, dat in 1991 opgeleverd werd, krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt en een kleine uitbreiding.
 • Information
  11 mei 2022

  Mogelijk geluidisolatie nodig voor woningen Groenestraat door onbekend initiatief bij Lambrasse

  WIJCHEN - Twee woningen aan de Groenestraat in Wijchen moeten mogelijk voorzien gaan worden van extra geluidsisolerende maatregelen als gevolg van ontwikkeling aan de overzijde van de straat op een braakliggend perceel bij ten westen van het Hof van Hagevoort (Lambrasse in de volksmond). Hier wordt middels een bestemmingsplanwijziging de vrij gemaakt voor een initiatief op het gebied van horeca of leisure. Wat er precies moet gaan komen is nog onduidelijk, maar berekeningen wijzen uit dat in het slechtste geval de lokale streefwaarden op het gebied van geluidsbelasting overschreden gaan worden.
 • Information
  28 april 2022

  Natuur en biodiversiteit krijgen voorrang bij zonneparken Beuningen

  BEUNINGEN - Rondom de toekomstige zonneparken in de gemeente Beuningen zijn geen nieuwe wandel-, struin- of fietspaden voorzien. De gemeente zegt nadrukkelijk geen plannen te hebben om recreatieve paden aan te leggen door natuur- of stiltegebieden.
 • Information
  26 april 2022

  Wijchens coalitieakkoord: wat willen Kernachtig Wijchen, CDA en VVD?

  WIJCHEN - Het nieuwe coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD voor de bestuursperiode 2022-2026 is dinsdagavond door de samenwerkende partijen ondertekend en heet ‘Samen verschil maken’. Wat willen deze drie partijen de komende jaren precies bereiken?
 • Information
  11 april 2022

  Zandwinning Beuningse Plas tijdelijk stilgelegd vanwege overlast

  BEUNINGEN - Bij de zandwinning Beuningse Plas zijn de normen met betrekking tot laagfrequent geluid aangepast, omdat de omwonenden al vele maanden overlast ervaren. In overleg met de Omgevingsdienst ODRN wordt de vergunning nu aangepast.
 • Information
  19 januari 2022

  Onrust over nieuwe horecagelegenheid in verbeelding voor stadspeiling Veur-Lent

  NIJMEGEN - Na weerstand in de gemeenteraad tegen het voorleggen van een vierde ‘verstedelijkte’ variant in de stadspeiling over de mate van bebouwing op het stadseiland Veur-Lent, is er nu ook opschudding over de aanwezigheid van een horecagelegenheid op de oostelijke zijde van het eiland in de ‘groene’ variant zonder woningbouw. Partij voor de Dieren en SP vinden dat deze geschrapt dient te worden.
 • Information
  12 januari 2022

  Hotel Berendonck krijgt 102 kamers en wordt natuurinclusief gebouwd

  WIJCHEN - Het hotel dat Quality Wellness Resorts bij Thermen Berendonck wil realiseren, wordt natuurinclusief gebouwd met onder andere het behoud van een grote, oude eik in het plangebied en moet 102 kamers gaan krijgen. Dat is de uitkomst van overleg met belangenorganisaties die bezwaren hadden tegen de komst van een hotel in het natuur- en recreatiegebied. Er moet nog wel eerst een bestemmingsplanprocedure doorgelopen worden voordat het licht voor de bouw van het hotel echt op groen gaat.
 • Information
  20 december 2021

  Uitbreiding recreatie in en rondom Groene Heuvels in Ewijk

  EWIJK - De gemeente Beuningen wil meer toeristische activiteiten ontwikkelen in recreatiegebied de Groene Heuvels in Ewijk en naaste omgeving. Het gebied leent zich volgens de gemeente goed voor uitbreiding van evenementen en recreatie. Dat staat in een rapport dat de gemeenteraad dinsdagavond officieel gaat behandelen.
 • Information
  24 november 2021

  College moet toch met alternatieve scenario’s voor aanbesteding Goffertbad komen

  NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad legt zich niet neer bij een openbare aanbesteding als enige toekomstoptie voor de exploitatie van het Goffertbad. De overeenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen Nijmegen eindigt eind 2022 en het college wil de exploitatie van het buitenzwembad openbaar gaan aanbesteden, wegens onenigheid met de huidige exploitant over achterstallig onderhoud. Er was unanieme steun voor een motie van VoorNijmegen.NU, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren om verschillende scenario’s in kaart te brengen en de aanbesteding voor nu aan te houden.