• Information
  10 november 2022

  Schooljeugd zonder ontbijt komt in Beuningen nauwelijks voor

  BEUNINGEN - Het probleem dat kinderen zonder ontbijt aan de schooldag beginnen, is in de gemeente Beuningen vooralsnog niet of nauwelijks aanwezig. Uit een rondgang langs de basisscholen blijkt dat er gemiddeld per school nul of hooguit vijf kinderen zijn die niet of nauwelijks hebben ontbeten.
 • Information
  12 september 2022

  Beunings college positief over schonere lucht Weurt en Nijmegen-West

  BEUNINGEN - "De lucht in het gebied rondom Nijmegen-West en Weurt wordt schoner, maar we zijn er zeker nog niet. Bij verschillende bedrijven is al resultaat geboekt. We moeten ons echter realiseren dat dit een lang proces is." Dat concludeert het Beuningse college van B&W in een 11 pagina's tellende brief, die deze week is verstuurd naar alle leden van de gemeenteraad van Beuningen.
 • Information
  06 september 2022

  Gastvrije Waaldijk wordt van iedereen, maar niet iedereen is daar blij mee

  SLIJK-EWIJK - De gemeenten Gorinchem, West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe (vooruitlopend op instemming door het college van B&W) zijn samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland akkoord gegaan met het 'Masterplan Gastvrije Waaldijk 2021'. Na protesten van omwonenden zijn wel een aantal details aangepast voor inrichting van de weg. Het gaat bijvoorbeeld om wegversmallingen, die dienen als extra snelheidsremmende maatregel. Dit is echter niet voor iedereen voldoende.
 • Information
  30 augustus 2022

  Nijmegen wil subsidieregeling verwijderen open haarden doortrekken naar hele stad

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is voornemens om de subsidieregeling voor het verwijderen van het rookkanaal van kachels en open haarden uit woningen die bij wijze van pilot het afgelopen jaar voor Nijmegen-West geld uit te breiden naar de hele stad. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor het installeren van rookgasfilters en katalysatoren. Ook de campagne over de nadelige effecten van houtstook voor de luchtkwaliteit wordt voortgezet.
 • Information
  31 juli 2022

  Column Vincent Cantrijn - Hamburgers

  REGIO - Columnist Vincent Cantrijn schrijft wekelijks over politiek en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Deze week schrijft hij over hamburgers.
 • Information
  13 juli 2022

  Vanaf najaar verbod op verkoop en gebruik lachgas in openbare ruimte Nijmegen

  NIJMEGEN - Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de Nijmeegse gemeenteraad er woensdagmiddag voor gekozen om lachgas voortaan hetzelfde te gaan behandelen als alcohol: in de openbare ruimte mag het in principe niet verkocht en gebruikt worden. Het is een gevolg van een aangenomen motie van het CDA met steun van SN, Gewoon Nijmegen, SP, VVD, Partij voor de Dieren en onafhankelijk raadslid Michelle van Doorn. Het verbod moet vanaf het najaar van kracht worden. Overlast zal belangrijkste aanleiding tot handhaving worden. Directe aanleiding is de overlast als gevolg van lachgasgebruik die omwonenden van het Joris Ivensplein, naast andere vormen van overlast, ervaren.