• Information
    26 februari 2023

    Druten wil mensenhandel serieus aanpakken

    DRUTEN - Elke gemeente in ons land heeft sinds 2022 de wettelijke verplichting om een sluitend beleid te ontwikkelen voor de aanpak van mensenhandel. Het college van B&W van Druten wil deze criminele activiteiten serieus een halt toeroepen, zo blijkt uit de informatienota 'Aanpak mensenhandel Druten'.