• Information
  28 december 2022

  Oliebol rijst de (frituur)pan uit

  REGIO - Dat we te maken hebben met inflatie, is inmiddels geen verrassing meer. Helaas ontkomen de oudejaarslekkernijen, zoals de olie- en krentenbollen, daar ook niet aan.
 • Information
  21 december 2022

  Brommerverbod Nijmegen per 2028 door kleinst mogelijke meerderheid over de streep getrokken

  NIJMEGEN - Het instellen van een algeheel verbod op brommers, snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor in heel Nijmegen en Lent vanaf 2028 gaat door. De gemeenteraad nam het voorstel van het college aan, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid: alleen GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en CDA stemden voor. Wel moet het college komend jaar met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden om inwoners bij die transitie te ondersteunen concreet worden uitgewerkt. Vanaf 2025 zijn brommers en scooters met verbrandingsmotor van voor 2011 al niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heijendaal.
 • Information
  29 november 2022

  Nijmegen opent speciaal loket voor en over stadslandbouw

  NIJMEGEN - Nijmegen gaat een loket openen met informatievoorziening en kennisuitwisseling over standslandbouwinitiatieven rondom de stad. Het Loket Stadslandbouw komt in eerste instantie in De Warmoes in de Historische Tuinderij Lent maar moet uiteindelijk op vier plekken in de stad komen.
 • Information
  24 november 2022

  Nieuwe woonwijk Nijmegen nu al genomineerd voor prijs

  LENT - In het historische Lent, net boven Nijmegen, is een nieuwe wijk ontstaan: de Stelt-Zuid. Bij het bouwen ervan heeft de gemeente Nijmegen eerst gekeken naar het landschap voordat de woningen werden ingetekend. Dit is zo bijzonder, dat deze wijk nu genomineerd is voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Information
  21 oktober 2022

  CDA bang dat Beuningen en Nijmegen aan elkaar vastgroeien

  REGIO - Raadslid Agnes Meijer van het CDA in Beuningen constateert dat haar dorp en de stad Nijmegen langzaam aan elkaar vastgroeien. Dat zei ze onlangs in de Beuningse gemeenteraad, waar de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen aan de orde kwam.
 • Information
  20 september 2022

  Nog meer problemen bij elektriciteitsnetwerk regio Nijmegen

  HOMOET - In de regio Nijmegen is er opnieuw een gebied waar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk onvoldoende blijkt te zijn. Bij verdeelstation Elst kunnen niet alle nieuwe aanvragen worden gehonoreerd. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit, zo meldt netbeheerder Liander.
 • Information
  15 september 2022

  Overzicht Airborne-herdenkingen, al dan niet aangepast door overlijden Queen Elizabeth

  REGIO - Door het overlijden van koningin Elizabeth II, zijn een aantal herdenkingen in de regio aangepast. Voor de Polenherdenking in Driel wordt er een minuut stilte in acht genomen en na het afspelen van de volksliederen, blijven de vlaggen halfstok hangen. Hiermee volgen de herdenkingen het Britse rouwprotocol.
 • Information
  02 augustus 2022

  In deze kleine woonplaats is de leefbaarheid het best

  REGIO - De leefbaarheid in kleine woonplaatsen is gemiddeld gezien goed in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Atlas Research. Van de 2.500 woonplaatsen in Nederland, staat Lent op de hoogste plaats in onze regio, namelijk nummer 31. Elst staat op nummer 81 en Beuningen op nummer 118.
 • Information
  10 mei 2022

  Nijmegen wil op 29 plaatsen in de openbare ruimte luiercontainers plaatsen

  NIJMEGEN - Nijmegen wil werk maken van het verder apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, en dat wil het onder andere doen door op 29 locaties in de openbare ruimte in totaal 50 luiercontainers te plaatsen. Deze locaties zijn al geselecteerd door de hele stad heen op strategische locaties, voornamelijk in de buurt van kinderdagverblijven, basisscholen en wijkcentra. Belanghebbenden hebben nog de kans op hier een zienswijze op in te dienen.
 • Information
  14 april 2022

  RijnWaalpad bij Lent dicht vanwege bouw Hornbach

  NIJMEGEN - Het RijnWaalpad gaat tijdelijk dicht. Vanaf 25 april tot en met 6 mei is het gedeelte tussen de Lentseplas en Ressen afgesloten. Naast het snelfietspad wordt binnenkort een Hornbach gebouwd, en de voorbereidende werkzaamheden kunnen alleen veilig worden uitgevoerd als er geen fietsers rijden.
 • Information
  22 maart 2022

  Historisch spoortunneltje Lent wordt niet in ere hersteld, wel herinneringsmonument

  NIJMEGEN - Het historisch spoortunneltje dat vroeger door de spoordijk in Lent zat wordt toch niet uitgegraven. De gemeente Nijmegen heeft onderzoek naar deze mogelijkheid gedaan en concludeert dat dit te kostbaar wordt. Wel is het college bereid om met de Wijkraad Lent mee te denken over een herdenkteken dat memoreert aan gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.
 • Information
  18 februari 2022

  7000 willekeurige Nijmegenaren mogen meepraten over toekomst Stadseiland

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen gaat 7000 willekeurige Nijmegenaren uitnodigen om mee te praten over de toekomst van het Stadseiland. Dinsdag 22 februari valt de uitnodiging hiervoor bij hen in de brievenbus. De gemeenteraad wil zeker weten dat er een representatief beeld komt over de vier voorstellen die nu op tafel liggen.
 • Information
  09 februari 2022

  Veel politieke steun voor straatnaam en kunstwerk Eddie van Halen in Nijmegen

  NIJMEGEN - Dat Nijmegen een muurschildering van en een straat die vernoemd wordt naar de in 2020 overleden rockgitarist Eddie van Halen, die tijdens zijn jeugd zeven jaar in Nijmegen woonde, krijgt lijkt in kannen en kruiken te zijn. Vanuit de gemeenteraad wordt positief gereageerd op het initiatief van Nijmegenaar Winston Arntz, ingediend door D66 en GroenLinks. De vraag is vooral nog waar en wanneer.
 • Information
  03 februari 2022

  Corona-trends in criminaliteitscijfers zetten door

  NIJMEGEN - Ook in 2021 werden de criminaliteitscijfers in Nijmegen sterk beïnvloed door de corona pandemie. Burgemeester Bruls gaf donderdag samen met de politie uitleg bij de cijfers. Zo nam in het jaar waarin we opnieuw veel thuis doorbrachten het aantal geregistreerde woninginbraken verder af: tussen 2020 en 2021 met 20%.
 • Information
  19 januari 2022

  Onrust over nieuwe horecagelegenheid in verbeelding voor stadspeiling Veur-Lent

  NIJMEGEN - Na weerstand in de gemeenteraad tegen het voorleggen van een vierde ‘verstedelijkte’ variant in de stadspeiling over de mate van bebouwing op het stadseiland Veur-Lent, is er nu ook opschudding over de aanwezigheid van een horecagelegenheid op de oostelijke zijde van het eiland in de ‘groene’ variant zonder woningbouw. Partij voor de Dieren en SP vinden dat deze geschrapt dient te worden.
 • Information
  22 december 2021

  VVD en CDA kunnen 11 meter hoge nokken Vossenpels-Noord niet voorkomen

  NIJMEGEN - Het is VVD en CDA niet gelukt om een amendement aangenomen te krijgen waarbij de maximale nokhoogte voor nieuwe woningen in Vossenpels-Noord bij Lent die dicht bij bestaande woningen gebouw worden verlaagd wordt van 11 naar 9 meter. Omwonenden vrezen daar voor ‘kolossen’ op korte afstand naast of achter hun huis. Wel werden twee VVD-moties aangenomen over het niet toestaan van bebouwing binnen 50 meter van sportvelden en het waar mogelijk handhaven van de bestaande groenstructuren in het plangebied.
 • Information
  19 november 2021

  Strand Lentse Plas bezaaid met bouwafval

  LENT - Op het strand bij de Lentse Plas ligt regelmatig bouwafval: piepschuim, purschuim, maar ook plastic. Het lijkt afkomstig van de bouw van de drijvende woningen die aan de overkant van de plas liggen. De gemeente Nijmegen is er van op de hoogte en zegt dat de bouwer dit elke dag controleert.
 • Information
  16 november 2021

  Testlocatie De Biezen krijgt nog een functie

  NIJMEGEN - Bij testlocatie De Biezen in Nijmegen kan vanaf 1 december niet alleen getest worden maar ook gevaccineerd. De GGD Gelderland-zuid verwacht een grotere vraag naar vaccinaties in de regio door de start van de boosterprik-campagne. Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een brief van het RIVM.
 • Information
  16 november 2021

  Toekomstige ‘Sporthal Plus’ in Hof van Holland gaat De Boog heten

  NIJMEGEN - De nieuwe sportaccommodatie met gezondheidsplein en gezondheidscentrum die gerealiseerd wordt in Hof van Holland in Lent gaat, als de Nijmeegse gemeenteraad daarmee instemt, De Boog heten. Tot nu toe was de werknaam van het multifunctionele gebouw ‘Sporthal Plus’. De nieuwe naam heeft het college kortgesloten in samenspraak met Cortese Development, dat eigenaar is van het deel van het gebouw waarin het gezondheidscentrum wordt gerealiseerd.