• Information
  22 januari 2022

  Onderzoek bevestigt onveilige verkeerssituatie Schoenaker Beuningen

  BEUNINGEN - De inrichting van de wegen op bedrijventerrein de Schoenaker in Beuningen werkt slecht rijgedrag van auto's en vrachtwagens in de hand. Fietsers en voetgangers zijn daar het slachtoffer van, dat blijkt uit een verkeerskundige ‘quick-scan’, die vorig jaar is uitgevoerd op het bedrijventerrein.
 • Information
  24 december 2021

  XR4Industry wint derde prijs Ondernemerspitch Rijk van Nijmegen

  DRUTEN - XR4Industry uit Druten is een van de winnaars van de Ondernemerspitches van Rijk van Nijmegen. Door middel van gametechnologie bouwen ze virtuele 3D prototypes.
 • Information
  24 november 2021

  Nijmeegse coalitiepartijen geven klap op visie Winkelsteeg, teleurstelling en zorgen bij oppositie

  NIJMEGEN - De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP hebben de visie en planexploitatie voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Winkelsteeg zonder steun van de oppositie door raad geloodst. In de visie worden zo’n 4.000 nieuwe woningen voorzieningen in het gebied, deels zij aan zij met bedrijven. Over dat laatste maken oppositiepartijen zich ernstige zorgen. Zij betreuren dat er niet meer gedaan is om eerst de zorgen over verlies van werkgelegenheid en overlast voor bewoners weg te nemen om zo tot een breder gedragen plan te komen.
 • Information
  10 november 2021

  “Woningen bouwen tussen bedrijven in Winkelsteeg-Noord is vragen om problemen rondom leefklimaat”

  NIJMEGEN - Het realiseren van 1000 woningen te midden van bedrijven in het deel van de Winkelsteeg ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg is vragen om dezelfde problemen als zich momenteel voordoen in Nijmegen-West wat betreft het leefklimaat, vinden verschillende partijen in de Nijmeegse gemeenteraad. Het college wil bedrijventerrein Winkelsteeg herontwikkelen tot een gebied waar woningen en bedrijven naast elkaar bestaan. Deze herontwikkeling moet in totaal 3900 nieuwe woningen opleveren.
 • Information
  09 november 2021

  Beuningen bevriest OZB-belasting en afvalstoffenheffing

  BEUNINGEN - De OZB-belasting gaat in de gemeente Beuningen niet met 1,5 procent omhoog, zoals eerder werd aangekondigd, maar blijft op gelijk niveau. Dat besloot dinsdagavond een meerderheid (BN&M, VVD en CDA) van de gemeenteraad op de vergadering over de begroting 2022.
 • Information
  20 september 2021

  Beuningen wil geen nieuw groot bedrijventerrein

  BEUNINGEN - Het Beuningse college van B&W heeft protest aangetekend tegen het plannen van een groot bedrijventerrein, gelegen tussen de bebouwde kom van de kern Beuningen en de noordkant van de gemeente Wijchen. Dit zogeheten XXL-bedrijventerrein zal eventueel pas in de verre toekomst worden gerealiseerd.
 • Information
  30 juni 2021

  Plannen mengen woningen en bedrijven Winkelsteeg-Noord houden gemoederen bezig

  NIJMEGEN - De plannen van het Nijmeegse college om in het te herontwikkelen bedrijventerrein Winkelsteeg woningen met bedrijvigheid te combineren, houden de gemoederen flink bezig. Met name de circa 1050 voorgenomen woningen voor het deel ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg baren ondernemers en verschillende partijen in de gemeenteraad zorgen. Zij zijn bang dat de woonfunctie hier in het vaarwater van bedrijven gaat zitten, waardoor in het bijzonder werkgelegenheid voor praktisch geschoolden verloren zou kunnen gaan.
 • Information
  01 juni 2021

  Winkelsteeg gaat ruimte bieden voor 3900 woningen

  NIJMEGEN - Het bedrijventerrein Winkelsteeg, dat het college wil gaan transformeren toon een woon-werkgebied, gaat ruimte bieden van 3900 woningen. 30 procent van die woningen worden sociale huurwoningen. Het restant wordt ongeveer gelijk verdeeld tussen middeldure huur of koop en dure huur of koop voor diverse doelgroepen.