• Information
  18 augustus 2022

  Studentenvakbond AKKU roept studenten massaal op energietoeslag aan te vragen

  NIJMEGEN - Om druk te zetten op de gemeente Nijmegen, roept studentenvakbond Akku studenten, die het nodig hebben, massaal op energietoeslag aan te vragen. Vorige week sprak de rechtbank zich uit tegen de uitsluiting van studenten in de stad.
 • Information
  05 augustus 2022

  Nog miljoenen euro's aan energietoeslag op de plank

  REGIO - Voor het uitkeren van de energietoeslag zijn miljoenen door het Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten in onze regio. Maar er wordt maar weinig gebruik van gemaakt, behalve in Nijmegen. Hier heeft bijna 14% van de huishoudens al 600 euro ontvangen. Toch is hier nog 3,5 miljoen euro over aan niet uitgekeerde energietoeslagen. Ook in Beuningen, Druten, Overbetuwe en Wijchen ligt er nog volop geld op de plank.
 • Information
  09 juni 2022

  Nog eens 200 euro extra energietoeslag beschikbaar

  NIJMEGEN - Alle inwoners die recht hebben op de energietoeslag en inwoners die de energietoeslag na aanvraag hebben gekregen, krijgen nog eens 200 euro extra van de gemeente Nijmegen. Eerder ontvingen zij al 600 euro energietoeslag. De gemeente stelt hiervoor meer geld beschikbaar dan zij van het Rijk krijgt.
 • Information
  04 mei 2022

  Aantal mensen in de bijstand neemt af, maar Voedselbanken krijgen het juist drukker

  REGIO - Het aantal mensen in de bijstand in het Rijk van Nijmegen, is het laatste jaar gedaald. In de gemeente Nijmegen nam het totaal zo'n kleine zes procent af tot zo’n 6900 bijstandsgerechtigden in eind 2021. In de andere gemeenten in de regio is ook een daling te zien, maar is die minder sterk. Opvallend: ondanks die trend zien Voedselbanken juist een stijging van het aantal mensen dat het einde van de maand financieel niet haalt.
 • Information
  26 april 2022

  Wijchens coalitieakkoord: wat willen Kernachtig Wijchen, CDA en VVD?

  WIJCHEN - Het nieuwe coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD voor de bestuursperiode 2022-2026 is dinsdagavond door de samenwerkende partijen ondertekend en heet ‘Samen verschil maken’. Wat willen deze drie partijen de komende jaren precies bereiken?
 • Information
  26 april 2022

  Vele mogelijkheden voor aanvraag energietoeslag 800 euro

  BEUNINGEN - Inwoners van Beuningen die denken recht te hebben op de energietoeslag van 800 euro, kunnen zich op vele manieren hiervoor aanmelden bij de gemeente. Dat zei wethouder Frans Houben in de gemeenteraad van Beuningen.
 • Information
  20 april 2022

  Wijchen: “In bijzondere gevallen ook energietoeslag toekennen aan mensen buiten doelgroep”

  WIJCHEN - In bijzondere omstandigheden kunnen ook Wijchenaren die niet tot de doelgroep van inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm horen een eenmalige energietoeslag van 800 euro aanvragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan per geval of de toeslag toegekend wordt.
 • Information
  07 april 2022

  1100 Beuningse gezinnen krijgen energietoeslag

  BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen komen 1100 huishoudens in aanmerking voor een energietoeslag van 800 euro. Volgens de gemeente leert de ervaring dat meer dan een derde van de 1100 huishoudens de toeslag om allerlei redenen niet zal aanvragen. Wethouder Frans Houben zei dat de gemeente alles zal proberen om deze extra uitkering bij zoveel mogelijk minima te bezorgen.
 • Information
  28 maart 2022

  Ook gemeenten geven mogelijk extra steun vanwege hoge energierekening

  REGIO - Bepaalde huishoudens met financiële problemen worden mogelijk - naast de energietoeslag van 800 euro - extra geholpen door de lokale overheid. De gemeenten Druten en Wijchen zeggen niet uit te sluiten, dat er voor sommige groepen nog extra lokale maatregelen en middelen nodig blijken te zijn.
 • Information
  18 maart 2022

  Studenten met laag inkomen (nog) niet gecompenseerd voor hoge energierekening

  NIJMEGEN - Terwijl alle huishoudens met een laag inkomen dit jaar ongeveer 800 euro extra energietoeslag krijgen, kiest het kabinet ervoor om studenten niet mee te nemen. "Hun woonsituatie zou heel divers zijn en dus hun energierekening ook," legt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit. Gemeenten kunnen wel zelf een regeling treffen voor mensen met een laag inkomen die buiten de omschreven maatregelen vallen.
 • Information
  04 maart 2022

  PvdA en GroenLinks Nijmegen lanceren actieplan tegen energiearmoede

  NIJMEGEN - PvdA en GroenLinks hebben een samen een actieplan gelanceerd voor de aanpak van energiearmoede in Nijmegen. De stijgende energiekosten, die extra aangewakkerd worden door de oorlog in Oekraïne, brengen in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen die vaker in slecht geïsoleerde woningen wonen in de problemen. Het actieplan moet helpen om woningen versneld te verduurzamen, maar voorziet ook in een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen en een regeling voor mensen in de bijstand om aan energiezuiniger witgoed te komen.