• Information
  08 april 2024

  Druten wil honderden woningen aansluiten op wijkverwarming

  DRUTEN - De gemeente Druten wil voor 800 woningen in Druten-West, Boldershof en de westkant van Oud-Druten een collectief warmtenet realiseren, met warmte uit rioolwater. De gemeente geeft met de plannen gehoor aan de opdracht van de overheid om voor 2030 het aantal gebouwen met een gasaansluiting terug te dringen.
 • Information
  04 april 2024

  Netcongestie dreigt grote Wijchense projecten tot 2029 op slot te gooien

  WIJCHEN - Door de problemen op het hoogspanningsnet kunnen de geplande Wijchense projecten Zonnepark Bankhoef en Windpark Bijsterhuizen op zijn vroegst pas in 2029 worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van bedrijventerrein Bijsterhuizen en vanaf 2026 mogelijk zelfs voor woningbouw. “Krankzinnig dat dit in Nederland niet opgelost kan worden.”
 • Information
  14 maart 2024

  CDA steekt schaatsfestijn Beuningen On Ice hart onder de riem

  BEUNINGEN - Het Beuningse college van B&W moet de organisatie van Beuningen On Ice beter begeleiden en zorgen voor minder regeldruk. Dat is de mening van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Beuningen. Het BOI-bestuur is momenteel druk bezig met de organisatie van het schaatsevenement komende winter.
 • Information
  01 maart 2024

  College Berg en Dal: plannen duurzame energie ontoereikend

  GROESBEEK - In de gemeente Berg en Dal zijn alle plannen voor duurzame energie momenteel volstrekt ontoereikend om klimaatneutraal te kunnen worden. "De schatting is nu dat we nog niet aan de helft zitten van wat nodig is," zo schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad.
 • Information
  22 februari 2024

  Zwembad Beuningen mogelijk aan het gas, om vertraging bouw te voorkomen

  BEUNINGEN - Het nieuw te bouwen zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen wordt in de beginfase mogelijk toch aangesloten op het gasnet. Dat is een van de opties die de gemeente overweegt om vertraging van het project te voorkomen. Het is nog altijd niet zeker dat het zwembad in 2025 gebruik kan maken van stroom.
 • Information
  21 februari 2024

  Gemeente Beuningen vertrouwt erop dat windmolens er komen

  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen vertrouwt er op dat de Raad van State binnen afzienbare tijd een positief besluit neemt over de bouw van vijf windmolens langs de A73. Het college van B&W gaat er daarom vanuit dat de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, nog gewoon overeind staat. Dat betekent dat in 2040 in de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt, als er aan energie wordt verbruikt.
 • Information
  13 februari 2024

  Stichting Tegenwind hoopt dat uitstel windmolens Beuningen leidt tot afstel

  BEUNINGEN - Vorige week werd bekend dat er een behoorlijke kans is dat Windpark Beuningen pas in 2030 kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De tegenstanders van windmolens in Beuningen, die zich hebben verenigd in Stichting Tegenwind, zijn zonder meer blij met dit nieuws.