• Information
    23 mei 2023

    Nijmegen zucht onder toegenomen aantal WOZ-bezwaarschriften

    Er zijn dit jaar in Nijmegen tweeënhalf keer zo veel bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-beschikking als vorig jaar. Het stadsbestuur verklaart dat deels door de forse WOZ-stijging van gemiddeld 18 procent in Nijmegen, maar ook doordat WOZ-bureaus flink meer reclame hebben gevoerd. Een en ander kost de gemeente behoorlijk wat extra geld vanwege de proceskosten.