• Information
  28 september 2022

  Wijchen wil dat inwoners tuinen gaan vergroenen en ‘ontstenen’

  WIJCHEN - Het Wijchense college wil er vanaf volgend jaar op gaan inzetten dat inwoners hun tuinen gaan vergroenen door steen eruit te verwijderen. Zo kan regenwater in de bodem zakken, kan hittestress door stenen die warmte vasthouden worden verminderd en ontstaat er meer leefruimte voor insecten. De campagne om het vergroenen van particuliere tuinen te stimuleren begint volgend jaar.
 • Information
  28 september 2022

  Nijmeegs stadsbestuur wil zo snel mogelijk af van koppeling warmtenet aan gasprijs

  NIJMEGEN - Het blijft onverteerbaar voor afnemers van het warmtenet in Nijmegen, zij moeten meer betalen om hun huis te verwarmen als gevolg van de gestegen gasprijs. Dat komt door de koppeling aan de gasprijs die ooit is ingesteld om te voorkomen dat zij méér betalen dan mensen die aardgas verbruiken. Dat moet zo snel mogelijk veranderen, stelt het Nijmeegse stadsbestuur in een brief aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 • Information
  26 september 2022

  59 nieuwe sociale huurwoningen in Druten

  DRUTEN - Woningcorporatie Woonwaarts wil samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss 59 huurappartementen gaan bouwen. Vorige maand werd hiervoor al een intentieovereenkomst getekend. Het gaat om de locatie Van Heemstraweg 54. Alle woningen zijn bestemd voor de sociale huur.
 • Information
  13 september 2022

  Extra geld voor succesvolle subsidieregeling groendaken en gevels Nijmegen

  NIJMEGEN - Nijmegen voegt tussentijds 50.000 euro toe aan de pot voor de subsidieregeling voor het realiseren van groendaken en groene gevels in de stad. Het subsidieplafond voor dit jaar van 100.000 euro voor deze regeling is dit jaar al bijna bereikt. Omdat er nog veel aanvragen in de pijplijn zitten en er nog meer nieuwe aanvragen de rest van dit jaar verwacht worden, heeft het college doen besluiten dat het budget verruimd moet worden. Daarnaast wordt de regeling ‘Pimp je pand’ voor ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad uitgebreid, maar juist omdat deze minder succesvol is gebleken dan verwacht.
 • Information
  13 september 2022

  Nijmegen geeft subsidie aan evenementenorganisatoren voor verduurzamen evenementen

  NIJMEGEN - In Nijmegen wordt het mogelijk voor organisatoren van evenementen in 2023 om een subsidie te krijgen voor het verduurzamen van hun evenement. Organisatoren moeten er wel tijdig bij zijn, want de subsidie kan alleen tussen 19 september en 30 oktober van dit jaar aangevraagd worden. Er is maximaal 75.000 euro beschikbaar. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal 5.000 euro.
 • Information
  09 september 2022

  Na Nijmegen, gaat ook gemeente Overbetuwe warmtekussens stimuleren

  ELST - De gemeente Overbetuwe heeft 15.000 euro subsidie uitgetrokken om horeca en (sport)verenigingen met een terras te stimuleren om duurzame terraskussens aan te schaffen. Met deze zogenaamde verwarmde terraskussens, wordt niet alleen energie bespaard, maar er gaat ook geen warmte verloren aan de buitenlucht, zoals met (gas)heaters.
 • Information
  31 augustus 2022

  Wijchen gaat met kleine zak voor 1 kilo restafval per persoon per week

  WIJCHEN - Wijchen trapt op 10 september de campagne ‘Weet wat je achterlaat’ af die gericht is op het produceren van minder restafval. Onderdeel van de campagne zijn nieuwe, kleine restafvalzakken die geschikt zijn voor één kilo afval. De bedoeling is om inwoners te bewegen om per persoon per week niet meer restafval te laten produceren.
 • Information
  30 augustus 2022

  Nijmegen wil subsidieregeling verwijderen open haarden doortrekken naar hele stad

  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is voornemens om de subsidieregeling voor het verwijderen van het rookkanaal van kachels en open haarden uit woningen die bij wijze van pilot het afgelopen jaar voor Nijmegen-West geld uit te breiden naar de hele stad. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor het installeren van rookgasfilters en katalysatoren. Ook de campagne over de nadelige effecten van houtstook voor de luchtkwaliteit wordt voortgezet.
 • Information
  30 augustus 2022

  Nijmegen stelt subsidie voor laadpalen voor mkb’ers en zzp’ers in

  NIJMEGEN - Nijmegen buigt een gemeentelijke subsidieregeling voor zzp’ers en mkb’ers voor de aanschaf van emissievrije elektrische bestelauto’s om tot een subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s. De regeling is er met het oog op het invoeren van zero-emissie-zones voor stadslogistiek vanaf 2025. Een landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van emissievrije elektrische bestelauto’s maakt de originele subsidieregeling overbodig, waardoor het Nijmeegse college besloten heeft langs een andere weg bij te dragen aan het stimuleren van het investeren in emissievrije bedrijfswagens.
 • Information
  20 juli 2022

  Wandelaars lopen onder spandoek klimaatactievoerders

  NIJMEGEN - Voorafgaand aan de start van de Vierdaagse hebben actievoerders en klimmers van Extinction Rebellion (XR) een spandoek opgehangen op de route van de wandelaars. Het spandoek, met de tekst "Red de Vierdaagse, Red het Klimaat!" hing in een grote boom nabij de glazen loopbrug over de Heyendaalseweg.
 • Information
  12 juli 2022

  Nijmegen draait verwarming en airco terug in gemeentelijke gebouwen

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft besloten de binnentemperatuur in alle dienst- en openbare gebouwen te verlagen tot 19 graden in het stookseizoen en in de zomerperiode minder te koelen. Zo zorgt men voor een aanzienlijke vermindering van het verbruik van gas én elektriciteit in gemeentelijke gebouwen. Het is een antwoord op het verzoek van de rijksoverheid om ‘de knop om te zetten’ en zo minder afhankelijk te worden van Russisch gas, naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Daarnaast maakt het onderdeel uit van de ambitie van de gemeente om in 2030 een energieneutrale organisatie te zijn.