• Information
  31 maart 2023

  Sigrid Sengers geïnstalleerd als nieuwe burgemeester Druten

  DRUTEN - Op een speciale raadsvergadering is donderdag 30 maart Sigrid Sengers officieel beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Druten. In een volle raadszaal van het gemeentehuis kreeg Sengers de voorzittershamer en de ambtsketen uitgereikt door Commissaris van de Koning John Berends.
 • Information
  30 maart 2023

  Stijgend aantal voortijdige schoolverlaters in Druten

  DRUTEN - In de gemeente Druten is het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) in het schooljaar 2020 - 2021 gestegen van 1.1 naar 1.6 procent (van 18 naar 24 jongeren). Dit is een trendbreuk met de drie voorgaande jaren, waarin het aantal VSV'ers juist daalde. Toch blijft het percentage VSV'ers in Druten ruim onder het regionale en landelijke gemiddelde.
 • Information
  27 maart 2023

  College Druten maakt geen haast met dorpshuis De Lier in Puiflijk

  DRUTEN - Het college van B&W van Druten lijkt geen haast te maken met nieuwbouw voor dorpshuis De Lier in Puiflijk. Er komt een nieuwe beslisnota, waarover de gemeenteraad in 2024 een besluit neemt. Tegelijkertijd schrijft het college: "Ter overbrugging wordt momenteel gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om De Lier naar schatting 8 jaar door te laten draaien zonder (ver)nieuwbouw."
 • Information
  27 maart 2023

  Etensresten kunnen ook de groene bak in

  REGIO - De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook en Middelaar, Wijchen, ARN en Dar zijn blij over hoe hun inwoners afval scheiden. Vooral gft-afval wordt goed gescheiden. Bij keukenafval valt nog wel winst te behalen, want keukenafval is grondstof voor bijvoorbeeld compost.
 • Information
  24 maart 2023

  Installatie Sigrid Sengers als burgemeester van Druten

  DRUTEN - De installatie van Sigrid Sengers als nieuwe burgemeester van de gemeente Druten, vindt plaats op donderdag 30 maart. Tijdens een raadsvergadering op het gemeentehuis wordt zij beëdigd door John Berends, de commissaris van de Koning.
 • Information
  23 maart 2023

  IVN Maas en Waal boos om 'fout' Staatsbosbeheer

  DRUTEN - Het broedseizoen is vorige week begonnen. Maar of de vogels in de Afferdense en Deestse Waarden op een rustige manier hun eitjes kunnen laten uitkomen, is nog maar de vraag. Niet alleen lopen mensen soms door het broedgebied, ook worden honden regelmatig op die plekken losgelaten, terwijl dat niet mag. En dat moet echt anders, vindt IVN Maas en Waal.
 • Information
  22 maart 2023

  Gemeente Druten: "Tijdelijke stop nieuwe woningbouwplannen"

  DRUTEN - Voor de hele gemeente Druten geldt vanaf dinsdag 21 maart een stop op nieuwe woningbouwplannen. Dat betekent dat de gemeente voorlopig geen nieuwe principeverzoeken voor woningbouw zal behandelen. Druten zegt dat men inmiddels voldoende woningbouwplannen heeft ontvangen.
 • Information
  22 maart 2023

  25.000 euro schade in Drutens Bosje door storm Eunice

  DRUTEN - De storm Eunice die ruim een jaar geleden over Nederland raasde, heeft uiteindelijk voor 25.000 euro schade aangericht in het Drutens Bosje. Dat heeft de gemeente Druten deze week bekendgemaakt. Inmiddels is een groot deel van de omgewaaide bomen en struiken vervangen door nieuwe aanplant.
 • Information
  22 maart 2023

  Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld neemt afscheid van Druten

  DRUTEN - Corry van Rhee-Oud Ammerveld neemt woensdagmiddag afscheid van de gemeente Druten. Vanaf volgende week donderdag zal Sigrid Sengers haar opvolgen. Van Rhee-Oud Ammerveld werd in 2019 aangesteld als waarnemend burgemeester. In de afgelopen vier jaar zijn er een hoop crises voorbijgekomen. Was het moeilijk voor Van Rhee-Oud Ammerveld om daarmee om te gaan? Is ze goed ingeburgerd in Druten? En wordt ze in de toekomst nog ergens waarnemend burgemeester? RN7 ging met de oud-burgemeester in gesprek.
 • Information
  21 maart 2023

  Roekenoverlast in Druten: 'Ze terroriseren de hele buurt'

  DRUTEN - Elke ochtend om half vijf worden Drutenaren aan de Leigraaf en omgeving wakker door lawaai. Niet vanwege machines of verkeer, maar door roeken: een soort raafachtige vogel en tevens een beschermde diersoort. Bewoners zijn het zat en willen actie van de gemeente.
 • Information
  21 maart 2023

  Politiek in Druten wil hogere startersleningen koopwoningen

  DRUTEN - Dorpslijst Horssen wil dat er in de gemeente Druten voor starters meer mogelijkheden komen om een huis te kopen. Dat kan bijvoorbeeld door het maximale bedrag voor een starterslening fors te verhogen, zo stelt raadslid Marrie van Rijn van Dorpslijst Horssen.
 • Information
  18 maart 2023

  Druten maakt toch geld vrij voor opknappen monumenten

  DRUTEN - De gemeenteraad van Druten wil dat het monumentenbeleid en de huidige monumentenlijst worden geactualiseerd. In een unaniem aangenomen motie wordt het college van B&W opgeroepen om bijvoorbeeld ook monumenten uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw op te nemen in de monumentenlijst.
 • Information
  16 maart 2023

  Transformatorkasten en laadpalen blokkeren voetpaden in Druten

  DRUTEN - Bewoners van de wijk Tichellande in Druten hebben verontwaardigd gereageerd dat verschillende transformatorkasten en laadpalen midden op voetpaden zijn neergezet. Volgens de partij Welzijn Druten is daarbij geen rekening gehouden met minder validen. Welzijn Druten heeft hierover inmiddels schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders.
 • Information
  15 maart 2023

  Hier kun je vandaag je stem uitbrengen

  REGIO - De stembureaus zijn vandaag geopend voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Tot 21.00 uur vanavond kan er gestemd worden op tientallen locaties door de regio.
 • Information
  14 maart 2023

  Minder ophalen gft-afval in zomer valt slecht in Druten

  DRUTEN - Een drietal Dorpslijsten in Druten heeft protest aangetekend tegen de mededeling dat er komende zomer in de gemeenten Druten, Beuningen en Wijchen één keer per twee weken gft-afval wordt opgehaald. Voorheen was dat in de zomermaanden nog elke week.
 • Information
  11 maart 2023

  Gaat er nog wat gebeuren met de beruchte Maas en Waalweg?

  PUIFLIJK - Files en frontale botsingen. De Maas en Waalweg is de slagader van de regio waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Als er op dit traject van de N322 een ongeval plaatsvindt, dan is het ook meteen goed mis. Genoeg redenen voor gemeente Druten om in 2020 een brandbrief naar provincie Gelderland te sturen. Er waren te weinig financiële middelen om de weg aan te pakken, was de reactie. Nu, jaren later, staat dit traject nog steeds met een hoge risicoscore op de agenda. Gaat er uiteindelijk toch iets gebeuren met deze beruchte weg?
 • Information
  09 maart 2023

  Gelders lijsttrekkersdebat vanavond live op RN7

  ARNHEM - Het kan knallen, schuren, soms ergeren of juist hoop bieden: het lijsttrekkersdebat dat donderdag in het Arnhemse Rozet wordt gehouden voor de Provinciale Statenverkiezingen. Alle achttien lijsttrekkers van de deelnemende partijen zullen met elkaar de strijd aangaan, wat het debat uniek maakt. Het debat is live te volgen op RN7 en start om 19:30 uur.
 • Information
  08 maart 2023

  Kleine regiogemeenten: Voorrang eigen inwoners bij woningverdeling

  DRUTEN - Jongeren en starters krijgen momenteel nauwelijks kansen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Door de aanwezigheid van jongeren blijft een dorp levendig en vitaal. Daarom moeten eigen inwoners voorrang krijgen bij de verdeling van woningen. Dat zei Claudia Barten-de Waard, raadslid van Kernachtig Druten, onlangs op een Rondetafelgesprek (RTG) van de gemeenteraad.
 • Information
  06 maart 2023

  Druten gaat armoede- en schuldhulpbeleid gezamenlijk aanpakken

  DRUTEN - De gemeente Druten constateert dat steeds meer inwoners moeite hebben om financieel rond te komen. Vanwege de verschillende crises (corona, energie) doen, vergeleken met vroeger, meer doelgroepen een beroep op het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente.
 • Information
  06 maart 2023

  Opnieuw week vol stakingen in streekvervoer

  REGIO - Ook deze week leggen busschauffeurs en treinbestuurders in het streekvervoer weer het werk neer. Na de stakingen van afgelopen week, op dinsdag en donderdag, ligt er nog steeds geen akkoord op tafel voor een nieuw CAO. Er staan de komende tijd nog aardig wat potentiële stakingsdagen op de planning, met drie dagen in deze werkweek.