• Information
    08 april 2024

    Nijmegen hecht veel waarde aan dierenwelzijnsbeleid

    NIJMEGEN - De afgelopen jaren is de aandacht voor dieren, hun welzijn en positie in de samenleving sterk toegenomen. Dieren horen erbij en hun belangen moeten worden meegenomen in de keuzes die in de maatschappij worden gemaakt. Publiek, politiek en pers hebben aandacht voor dieren en komen vaker met vragen en initiatieven.