• Information
  25 november 2022

  Opvallend weinig vacatures bij gemeenten regio Nijmegen

  REGIO - In tegenstelling tot veel andere organisaties staan er bij de gemeenten in de regio Nijmegen vrij weinig vacatures open. Zo hebben de gemeenten Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen opgeteld slechts 27 openstaande functies op een totaal van 2.124 banen.
 • Information
  09 november 2022

  Beuningen gaat evenementen financieel ondersteunen

  BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond besloten een zogeheten saamhorigheidsbudget voor de vier kernen in te stellen. Jaarlijks komt er 25.000 euro beschikbaar voor het organiseren van evenementen. Deze motie werd ingediend door D66-fractievoorzitter Peter Lam en BN&M-raadslid David Groenen.
 • Information
  17 oktober 2022

  GGD Gelderland-Zuid: personeelstekort blijft jarenlang groot probleem

  REGIO - De GGD Gelderland-Zuid verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt nog jarenlang aanhoudt. Ook bij een eventuele economische recessie voorziet de GGD blijvende tekorten aan personeel. De vraag naar personeel is onverminderd groot en het beschikbare aanbod is relatief laag, zo concludeert de GGD deze week in een rapportage over de eerste zes maanden van 2022.
 • Information
  21 september 2022

  Wijchen mikt op 45.000 à 50.000 inwoners in 2035 met behoud dorpskarakter

  WIJCHEN - In haar toekomstvisie voor 2035 mikt Wijchen op een inwoneraantal van 45.000 tot 50.000, waarbij de gemeente haar dorpse karakter moet behouden. Nu wonen er ongeveer 41.000 mensen in de gemeente Wijchen. De koers maakt onderdeel uit van de Strategische Visie die de gemeente in samenspraak met inwoners en ondernemers opgesteld heeft.
 • Information
  19 september 2022

  Aantal bijstandsuitkeringen regio Nijmegen in twee jaar fors gedaald

  REGIO - Op 1 juli 2022 kregen in de regio Nijmegen 8762 mensen een bijstandsuitkering. Op 1 juli 2020 (het eerste coronajaar) waren dat er nog 9400. Deze forse daling heeft te maken met de hoogconjunctuur waarin Nederland momenteel zit.
 • Information
  23 augustus 2022

  Via WerkBedrijf 1100 mensen vanuit uitkering naar werk

  REGIO - Via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen zijn vorig jaar ruim 1100 kandidaten door het verkrijgen van werk uit de uitkering gestroomd. Dit zijn er ongeveer evenveel als was voorzien. Dat blijkt uit de jaarstukken 2021 die onlangs bekend zijn gemaakt.
 • Information
  24 mei 2022

  Ouders met handen in het haar door personeelstekorten in kinderopvang

  NIJMEGEN - Steeds vaker kunnen ouders geen kinderopvang regelen vanwege personeelstekorten. Veel opvanglocaties moeten ouders afbellen, soms zelfs op het laatste moment.
 • Information
  21 mei 2022

  Werkbedrijf bemiddelt minder mensen door gunstige arbeidsmarkt

  REGIO - Het aantal mensen dat wordt geholpen door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt met name door de gunstige arbeidsmarkt. Momenteel zijn er meer vacatures dan werkzoekenden, waardoor mensen sneller werk vinden en geen beroep hoeven te doen op de bijstand.
 • Information
  06 april 2022

  Werkorganisatie Druten Wijchen komt personeel en geld tekort, meer budget gevraagd

  WIJCHEN - De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW), die voor de gemeenten Wijchen en Druten de bestuursondersteuning en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verzorgt, kampt met een tekort aan geld voor het inschakelen van voldoende personeel. Oplopende kosten door groeiende belasting van gemeentelijke organisaties zorgen ervoor dat de organisatie voor een probleem staat en er meer budget gevraagd moet worden aan beide gemeenteraden.
 • Information
  28 februari 2022

  Speciale vrijwilligerscentrale voor ouderen in Nijmegen

  NIJMEGEN - Er is een speciale vrijwilligerscentrale voor 75-plussers. Nijmeegse ouderen die graag als vrijwilliger aan de slag gaan, kunnen op deze manier geschikt werk vinden. Het project is een initiatief van ouderenorganisatie Club Goud, in samenwerking met onder andere sociaal werk organisatie Bindkracht10 en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.
 • Information
  24 februari 2022

  Groot scholingsproject Land van Maas en Waal

  DRUTEN - Een grootschalig scholingsproject in het Land van Maas en Waal gaat van start. Eind vorig jaar kreeg een initiatief van onder meer Ondernemend Maas en Waal en Ondernemingsvereniging Druten een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.