Ankeiler: De plannen van het Nijmeegse college om in het te herontwikkelen bedrijventerrein Winkelsteeg woningen met bedrijvigheid te combineren, houden de gemoederen flink bezig.

- De plannen van het Nijmeegse college om in het te herontwikkelen bedrijventerrein Winkelsteeg woningen met bedrijvigheid te combineren, houden de gemoederen flink bezig. Met name de circa 1050 voorgenomen woningen voor het deel ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg baren ondernemers en verschillende partijen in de gemeenteraad zorgen. Zij zijn bang dat de woonfunctie hier in het vaarwater van bedrijven gaat zitten, waardoor in het bijzonder werkgelegenheid voor praktisch geschoolden verloren zou kunnen gaan.

“Groot en acuut probleem voor bedrijven”

Namens de Industriële Kring Nijmegen en het Economisch Collectief Nijmegen sprak Johan Kluitmans woensdagavond in het stadhuis in tegen de plannen van het college. “De Winkelsteeg heeft met 8500 banen een grote economische waarde. 45 procent van die banen betreft praktisch geschoold personeel. Het behoud en de groei van die werkgelegenheid staat op het spel wanneer er in Winkelsteeg-Noord een ‘gemengde’ functie komt. De huidige milieucontouren laten geen woningbouw toe, net als de geluidscontouren. Door dit te ‘de-zoneren’ om woningbouw alsnog mogelijk te maken, kan er een groot en acuut probleem ontstaan voor bedrijven. Die kunnen zo immers ook niet op de ruimte die ze wel al hebben meer gaan doen.” Bert Krikke, directeur van de Novio Tech Campus, is wel te spreken over de ontwikkelvisie van het college. “Ik zie groeimogelijkheden voor de campus en ben ervan overtuigd dat we in goed overleg ook uit het groeien van bedrijven die er al zijn of nog komen kunnen komen. De combinatie van wonen en de campus vinden wij een prima ontwikkeling. Mensen die op de campus werken moet ook een plek hebben om te wonen.”

“Bedrijven de kans geven hier banen te realiseren”

“We moeten bedrijven hier de kans geven om banen te realiseren, juist omdat hier veel banen voor praktisch geschoolden zijn”, vindt Charlotte Brand (PvdA). “Maar bedrijven geven aan dat er onvoldoende naar hen geluisterd is. Groei van bestaande bedrijven en de toevoeging van nieuwe bedrijven moet mogelijk blijven ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg. Naar het realiseren van woningen door inbreiding aan de overkant van het kanaal in Dukenburg is onvoldoende gekeken.” Ook Delano van Luik (CDA) ziet weinig in functiemenging in het noordelijk deel van de Winkelsteeg: “We zijn de werkgelegenheid Honig, Hilckmann en NYMA al kwijtgeraakt, hier kunnen we niet mee instemmen.” Mark Boleij (VVD): “Functiemenging en de-zoneren lijkt ons een bijzonder slecht plan waarmee bewoners en bedrijven in elkaar vaarwater komen te zitten.”

“Gebied effectiever gebruiken”

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) erkent dat de plannen spanningen en zorgen opleveren bij bedrijven, maar ontkent dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. “We zijn zeer goed in gesprek met de bedrijven. Sommigen zien kansen, sommigen zien zorgen. Maar het feit is dat dit gebied op dit moment niet effectief gebruikt wordt voor de ambities die we hebben. Het heeft een desolate uitstraling en er is veel braakliggend terrein. We willen dit gebied veel intensiever gaan gebruiken. Wij denken dat een functiemenging van wonen en werken heel goed kan hier én dat er juist meer ruimte voor werkgelegenheid kan ontstaan. Daarbij kijken we qua bedrijvigheid naar bedrijven met veel werkgelegenheid op een relatief kleine ruimte. Een logistiek bedrijf met veel verkeer maar weinig arbeidsplaatsen past hier bijvoorbeeld niet, maar wel bij De Grift. Voor autodealers geldt hetzelfde, daar hebben we een zeer geschikte locatie bij de Teersdijk voor in gedachten.”

Coalitiepartijen

Bij veel fracties leeft de behoefte om nog verder te praten over het onderwerp voordat er eind september besloten moet worden over de ontwikkelvisie voor de Winkelsteeg. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het huidige plan met functiemenging de goedkeuring kan wegdragen van alle drie de coalitiepartijen. “Wij zien wel mogelijkheden voor functiemenging als er met hindercirkels rekening gehouden wordt”, zegt Marij Feddema (SP). Rachid El Hafi (D66): “We willen niet bouwen voor werkeloosheid, en de Winkelsteeg is een ‘key player’ voor werkgelegenheid is onze stad. Maar we moet ook kijken naar andere locaties waar arbeidsplekken kunt ontstaan, zoals bij De Grift. De focus qua werkgelegenheid moet niet alleen op de Winkelsteeg komen te liggen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.