Ankeiler: Het Nijmeegse college heeft alsnog in de marktverordening wegingscriteria opgenomen voor de toewijzingen van marktplaatsvergunningen in plaats van het voorgenomen lotingssysteem.

- Het Nijmeegse college heeft alsnog in de marktverordening wegingscriteria opgenomen voor de toewijzingen van marktplaatsvergunningen in plaats van het voorgenomen lotingssysteem. Het college wil het liefst vernieuwing zien op de markt, terwijl veel partijen in de raad het liefst de kwaliteit willen borgen en lokale ondernemers willen behouden. De PvdA geeft aan de gestelde criteria “een mooi begin” te vinden, maar zeker nog niet tevreden te zijn omdat er nog onvoldoende bescherming aan de huidige marktondernemers wordt geboden.

Wegingscriteria

Na langdurige druk vanuit de gemeenteraad en een aangenomen motie van PvdA, GroenLinks, Stadspartij DNF en D66 om een willekeurige loting voor het toewijzen van marktplaatsvergunningen te vervangen voor een wegingssysteem met criteria met bescherming voor lokale ondernemers, heeft wethouder Bert Velthuis (SP) alsnog wegingscriteria opgenomen in de marktverordening. Daarmee zou een selectiecommissie aanvragers gaan beoordelen op de uitstraling van hun kraam of wagen en of deze positief in de omgeving past en van duurzame materialen gebruikmaakt, hun afvalpreventiebeleid en de scheiding van afval en of hun aanbod vernieuwend is voor de markt en een nieuwe doelgroep aanboort. Velthuis heeft niet de verwachting dat laatste criterium gaat inhouden dat huidige ondernemers meteen buiten de boot vallen. “Er is op dit moment geen overaanbod van kramen meer, dus ik voorzie hier geen problemen.” De uitstraling als criterium is een wens van de raad. “Dat vind ik een subjectief gegeven. Uitstraling is belangrijk, maar het is ook een kwestie van smaak.”

“Nog genoeg over te vragen”

PvdA-raadslid Jasper Konijnenbelt is gematigd positief over de uitkomst van de inspanningen, hoewel hij het betreurt dat de vergunningen nog steeds maar voor vijf jaar verleend worden. “Het is mooi om te zien dat er toch criteria geformuleerd zijn, het kon dus toch. Ik heb deze uitkomst voorgelegd aan een aantal van de huidige marktondernemers. Zij zijn er in eerste instantie wel blij mee, hoewel ze nog steeds het gevoel hebben dat de spelregels tussentijds gewijzigd zijn. Zelf vind ik het een goede eerste aanzet waarmee kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd kan worden, maar er valt nog genoeg over te vragen. Bijvoorbeeld over het vernieuwingscriterium. Je wilt toch juist een aantal zaken behouden voor je markt, waarom moet er dan per se iets nieuws komen? Daarnaast ontbreekt er eigenlijk echt nog een vierde criterium dat waarde geeft aan historie op de Nijmeegse markt: partijen die hier al jaren goed werk leveren moeten daarvoor punten krijgen. Anders is het gevolg dat je straks in plaats van een lokale visboer de grote jongens uit Urk of Volendam krijgt die zich al als een lappendeken over de Nederlandse markten aan het verspreiden zijn omdat ze óók aan de kwaliteitseisen voldoen. We moeten dus zeker nog praten met elkaar over hoe we hier een mooi systeem van kunnen maken, want er is nog onvoldoende invulling aan onze motie gegeven.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.