Ankeiler: De gemeente Nijmegen voert komende winter een pilot uit met een extra steunpunt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn die door extreme weersomstandigheden ingesneeuwd zijn en huis niet meer uit kunnen.

- De gemeente Nijmegen voert komende winter een pilot uit met een extra steunpunt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn die door extreme weersomstandigheden ingesneeuwd zijn en huis niet meer uit kunnen. Het is de invulling van een verzoek van het CDA na de extreme sneeuwval van afgelopen februari.

STIP

In de beloofde verkenning van de mogelijkheid voor een extra steunpunt voor deze doelgroep, die afgelopen winter door de extreme sneeuwval met situaties te maken kreeg waarin men het huis niet meer kon of durfde te verlaten, concludeert het college wel dat er in feite al zo’n meldpunt bestaat. Via de STIPs in de wijken kan Bindkracht-10 ingeschakeld worden om mensen te helpen met hulpvragen. Dit blijkt echter onvoldoende bekend onder inwoners.

“Gereedstaan voor inwoners”

Wethouder Bert Velthuis (SP) erkent echter dat hoewel in de regel inwoners zelf hun stoep schoon moeten houden bij sneeuwval, de gemeente zelf ook ‘gereed moet staan’ voor inwoners bij hulpvragen. Daarom stelt de afdeling Stadsbeheer voor om binnen de eigen afdeling en invloedsfeer een pilot uit te voeren met extra praktische hulp in dergelijke extreme situaties. Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente. In het geval van extreme weersomstandigheden die ervoor zorgt dat de reguliere gladheidsbestrijding niet uitgevoerd kan worden en daardoor extra praktische hulpvraag bij inwoners ontstaat die niet geholpen (kunnen) worden door buren, vrienden of familie, dan wordt er iemand van de Buitendienst naartoe gestuurd om deze persoon te helpen. In het geval van onvoldoende capaciteit bij de Buitendienst zal een externe aannemer ingehuurd worden.

“Goed communiceren”

CDA-raadslid Marjolijn Mijling vroeg in maart om extra mogelijkheden voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn en ingesneeuwd raken om hulp in te roepen. “Het is mooi dat deze pilot er nu komt. Dit moet dan wel goed gecommuniceerd worden naar inwoners, want de huidige bestaande mogelijkheden bleken dus totaal onbekend te zijn bij zowel inwoners als de ouderenbonden. We hebben als overheid ook een zorgplicht en mensen kunnen en willen ook niet altijd terugvallen op hun mantelzorgers, familie of buren. Mensen willen in die zin ook zelfredzaam kunnen zijn.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.