Raad Overbetuwe wil wijken inrichten als woonerf - RN7
Ankeiler: De gemeenteraad van Overbetuwe stemde dinsdag in met een motie van Groen Links, samen met PvdA en CU, om woonwijken in de gemeente zoveel mogelijk om te turnen tot woonerven.

- De gemeenteraad van Overbetuwe stemde dinsdag in met een motie van Groen Links, samen met PvdA en CU, om woonwijken in de gemeente zoveel mogelijk om te turnen tot woonerven. De inrichting van woonwijken in de gemeente is nu teveel gericht op doorstroming van autoverkeer, waardoor kinderen niet veilig kunnen spelen en fietsers en voetgangers in de knel komen.

De motie werd bijna door alle behalve CDA en VVD gesteund. GroenLinks is erg blij dat woonwijken hiermee in eerste instantie verblijfsgebieden worden in plaats van doorstroomgebieden, en dat kinderen er voortaan centraal staan, en niet auto’s. De motie gaat overigens over nieuw te bouwen wijken, maar ook straten die op de planning staan voor herinrichting moeten als woonerf worden ingericht.

Aurelius

"De Aurelius in Elst - waar RN7 eerder aandacht aan besteedde - hoort hier niet automatisch bij", legt GroenLinks-fractievoorzitter Hanno Krijgsman uit. Hij vindt wel dat deze straat een goed voorbeeld is van een situatie die we bij de aanleg van nieuwe wegen al moeten voorkomen. "De motie die nu is aangenomen helpt daarbij", vervolgt hij.

Uit onderzoek van CROW (een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid) blijkt dat 30 km/uur geen veilige snelheid voor woonwijken is en dat deze naar 15 km/uur zou moeten. Als auto’s stapvoets rijden, kunnen ze op tijd remmen als er een kind de straat op rent.

De kans op dodelijke ongelukken is bij 15 km/uur namelijk vijf keer zo klein als bij 30 km/uur. En bij 15 km/h rijden auto’s even hard als fietsers, zodat gevaarlijke capriolen om in te halen tot het verleden behoren. De extra reistijd van deze snelheidsverlaging is verwaarloosbaar, volgens het onderzoek.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.