Gemeente stelt bewoners ultimatum: verkeersdrempels of niets - RN7
Bevat Video: Video
Ankeiler: De gemeente Overbetuwe heeft in een brief aan de bewoners van de Aurelius en omliggende straten laten weten dat als zij hun voorgestelde verkeersmaatregelen niet steunen, er helemaal niets wordt gedaan aan de verkeerssituatie.

ELST - De gemeente Overbetuwe heeft in een brief aan de bewoners van de Aurelius en omliggende straten laten weten dat als zij hun voorgestelde verkeersmaatregelen niet steunen, er helemaal niets wordt gedaan aan de verkeerssituatie. De bewoners klagen al sinds 2019 over de verkeersveiligheid en krijgen hierbij bijval van onder andere D66-gemeenteraadslid Roel Eefting. “De brief is gewoon een dictaat” stelt hij.

De zaak van de Aurelius loopt al sinds 2019; sindsdien zijn bewoners en gemeente met elkaar in gesprek. De gemeenteraad besliste in maart dit jaar unaniem de verkeersveiligheid op de Aurelius te verbeteren en zou in gesprek gaan met de bewoners over welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Maar dat gesprek lijkt nu beëindigd te zijn door een brief waarin staat te lezen: “Als een meerderheid van de bewoners die reageren de maatregel niet steunt, dan gaat de gemeente de verkeersmaatregel niet uitvoeren. De gemeente zal ook geen andere maatregelen als vervanging voorstellen als reactie op de uitkomst van deze uitvraag. Minder maatregelen dan waarover het college op 2 maart heeft besloten is dus wel mogelijk, maar andere verkeersmaatregelen niet.”

Tekst gaat verder onder de video.

En dat is precies waar de schoen wringt. De bewoners willen geen drempels zoals de gemeente voorstelde, maar willen dat de snelheid in de straat wordt teruggeschroefd naar 15 km/uur. Dit bleek uit een een enquête uitgevoerd door de gemeente onder 32 direct belanghebbenden uit de wijk. En zij zijn niet de enige die daar zo over denken.

Second opinion door SWOV

Onlangs heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau verkeersveiligheid SWOV de gemeente gebeld om aan te geven dat zij - mits de gemeente dit zou willen - een second opinion kunnen laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid van de Aurelius. Ook het SWOV zet namelijk vraagtekens bij de toegestane snelheid. Maar in plaats van dat de gemeente dit aanbod accepteert of afwijst, wordt er in een brief aan Rob Theunissen geschreven dat ‘het SWOV formeel geen aanbod heeft gedaan om een second opinion te laten uitvoeren’. En dus dat de gemeente ook niets kan afwijzen. “Het is een strategie die niet meer in 2021 past” vertelt raadslid Roel Eefting. “Zo’n aanbod van het SWOV moet je omarmen, niet afwijzen.”

SWOV-voorzitter Peter van der Knaap belde op met een gemeenteambtenaar en liet hem weten dat ze normaal gesproken op verzoek van een gemeente als een soort 'last resort' een oordeel kunnen geven op situaties zoals deze. Van der Knaap vindt de Aurelius namelijk een interessante casus. Zo interessant zelfs, dat Van der Knaap op de korte termijn een landelijke oproep wil doen om aandacht te vragen voor de aanleg van nieuwbouwwijken.

Landelijke oproep

“Aurelius is niet de enige straat waar discussies over verkeersveiligheid voorkomen had kunnen worden als er van meet af aan al goed nagedacht was over het ontwerp van deze straat. Dat het ook speelt op een aantal andere plekken in het land, is gewoon een aantal te veel.” Met de landelijke oproep wil Van der Knaap gemeentes, projectontwikkelaars en allen die betrokken zijn de aanleg van nieuwe wijken aandacht vragen goed na te denken over de inrichting van straten. “De regel moet eigenlijk zijn: is er geen trottoir, dan zet je de snelheid op 15 km/uur. Is er wel een trottoir dan kan de snelheid omhoog naar bijvoorbeeld 30 km/uur”, vertelt Van der Knaap. Hij verwacht eind deze week de nationale oproep te kunnen doen.

De Aurelius-zaak start in 2019. De gemeente Overbetuwe ontvangt dan de eerste officiële meldingen van bewoners over de verkeerssituatie. Rob Theunissen, één van de meeste actieve bezorgde inwoners, zorgt er mede door een handtekeningenactie voor dat Veilig verkeer Nederland onderzoek doet naar de verkeersveiligheid van de straat en wijk. VVN concludeert in haar rapport dat er sprake is van ‘een combinatie van erven die dicht op de rijbaan liggen en een relatief hoog aandeel doorgaand verkeer, waardoor er op de Aurelius sprake is van objectieve én subjectieve onveiligheid’.

Bewonersenquête anders geïnterpreteerd

Naar aanleiding van dit onderzoek, houdt de gemeente Overbetuwe een enquête onder de buurtbewoners. Op basis van de enquête, stapt de gemeente naar het bedrijf Mobycon. Dit bedrijf geeft een visie op de noodzaak van de maatregelen en kijkt naar de globale kostenindicatie én een inschatting van het effect op de verkeersveiligheid. Na het lezen van dit rapport, vinden de bewoners dat de resultaten van de enquête niet goed zijn gebruikt, zoals de toegestane snelheid. Van de ondervraagde bewoners vindt namelijk 100% dat de snelheid een van de grootste problemen in de straten en meer dan 82% vindt dat deze terug moet naar 15 km/uur. Deze is nu 30 km/uur.

Mobycon heeft het terugbrengen van de maximum snelheid niet meegenomen in het rapport en is zich gaan focussen over de toepassing en effectiviteit van het plaatsen van drempels. Theunissen is het inmiddels zo beu dat hij de site ‘ditisonzestraat.nl’ heeft opgericht om andere burgers te helpen bij verkeerskwesties. Omdat hij zich niet kan neerleggen bij de oplossingen die de gemeente Overbetuwe aandraagt, blijft hij aan de bel trekken over zijn straat. “Verkeersdrempels aanleggen is een schijnmaatregel”, vertelt Theunissen. “15 km per uur is de enige oplossing en dat zegt ook Veilig Verkeer Nederland, de SWOV en de Fietsersbond.”

Hij stapte bijvoorbeeld ook al naar de Nationale Ombudsman. Niet om de inhoud van de discussie maar de houding van de gemeente. Hij voelt zich genegeerd en wijt de gemeente gebrekkige communicatie. Dat de SWOV zijn straat nu gaat gebruiken van een nationale oproep, geeft hem het gevoel van erkenning en vraagt zich letterlijk af of het college nu haar excuus gaat aanbieden.

Gemeente blijft bij haar standpunt

De gemeente Overbetuwe liet ons in een reactie te weten bij haar standpunt te blijven om niet op het aanbod van SWOV in te gaan. “Formeel heeft het SWOV geen aanbod gedaan om een second opinion te laten uitvoeren.” Op de brief die vanmorgen op de mat viel, reageert de gemeente ook alleen schriftelijk naar RN7 toe: “Er ligt een collegebesluit en dat gaan we uitvoeren. We zien geen reden om andere verkeersmaatregelen in overweging te nemen. De keuze voor de maatregelen komt voort uit resultaten van VVN onderzoek en enquête onder bewoners. De raad heeft unaniem ingestemd met deze verkeersmaatregelen.”

Update: nieuwe reactie gemeente

De gemeente Overbetuwe kwam na plaatsing van dit artikel met een reactie:

Anders dan dit artikel suggereert, gaat de gemeente Overbetuwe wél verkeersmaatregelen nemen in de Aurelius. Er komt een paaltje op de Claudius, er zijn verkeersborden geplaatst en er komt een gedragscampagne. De kop en de eerste zin van het artikel kloppen dus niet. Over de maatregelen waar het in dit artikel over gaat, de drempels en de verkeersplateaus in de kruisingen, hebben we nu van een aantal bewoners meldingen gekregen over de mogelijke gevolgen. Daarom hebben we nu alle omwonenden van deze maatregelen aangeschreven om te horen wat zij ervan vinden. Vervolgens bekijken we van deze specifieke maatregelen - drempels en verkeersplateaus - of daar voldoende draagvlak voor is. Als dat zo is, gaan we ze uitvoeren. De andere maatregelen worden dus in ieder geval uitgevoerd.
💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.