Ankeiler: Het Nijmeegse college is op zoek naar een structurele oplossing voor winteropvang voor daklozen.

- Het Nijmeegse college is op zoek naar een structurele oplossing voor winteropvang voor daklozen. Afgelopen winter werd er een tijdelijke opvanglocatie met kleine woonunits ingericht op een parkeerplaats aan de achterzijde van de Jan Massinkhal. Die oplossing is goed bevallen en het college wil dit graag in de toekomst op kleinere schaal op een vaste locatie kunnen organiseren.

Porta-cabins

Als centrumgemeente zorgt Nijmegen ieder jaar voor de opvang van daklozen tijdens vrieskou. Het afgelopen jaar werd die opgave bemoeilijkt door de coronamaatregelen, waardoor slaapzalen geen optie waren. Ook was er de vraag vanuit de landelijke overheid om ook mensen zonder verblijfspapieren en arbeidsmigranten op te vangen. De oplossing die hiervoor gevonden werd, was door met de inzet van porta-cabins voor maximaal twee personen bij de Jan Massinkhal opvangmogelijkheden te creëren.

Goed bevallen

De tijdelijke oplossing van afgelopen jaar is goed bevallen. “De tijdelijke noodopvang is, ondanks aanzuigende werking, succesvol gebleken”, laat het college weten. “De winteropvang was fysiek gescheiden van de reguliere opvanglocaties, wat ervoor heeft gezorgd dat de trajecten en het ondersteuningsaanbod dat in de reguliere opvang werd geboden hierdoor niet wordt verstoord. Er ontstond daarnaast ook een opvangmogelijkheid waar mensen voor een langere duur konden verblijven en daardoor meer rust en betere zichtbaarheid van de doelgroep ontstond. Vanaf nu richten we richten ons weer enkel op de doelgroep rechthebbenden. We gaan op de huidige opvangvoorzieningen geen capaciteit uitbreiden, maar zetten in op een kleinschalige winteropvang op een aparte locatie. We gaan voor 2022 een voorstel uitwerken voor een flexibele winteropvang waar op- en afschalen mogelijk is.”

Structurele oplossing

Nu is het college op zoek naar een structurele oplossing. “Zo hoeven we niet ieder jaar opnieuw een oplossing te bedenken”, zegt wethouder Grete Visser (D66). Naar een locatie wordt nog gezocht, hoewel de locatie bij de Jan Massinkhal wel gunstig is gebleken: “Het bood voldoende ruimte voor de bredere doelgroep die we moesten opvangen. Ook is er daar weinig overlast ervaren. Maar het voordeel van porto-cabins is ook dat je ze in het geval van overlast weer kunt verplaatsen. We zijn nu op zoek naar een locatie voor een meer kleinschalige winteropvanglocatie voor ongeveer 25 individuen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.