Ankeiler: Het wordt in de toekomst in Nijmegen verplicht voor elk evenement waarbij levende dieren gebruikt worden een vergunning aan te vragen.

- Het wordt in de toekomst in Nijmegen verplicht voor elk evenement waarbij levende dieren gebruikt worden een vergunning aan te vragen. Dat geldt ook voor kleine evenementen die vooralsnog slechts meldingsplichtig zijn. Het is het gevolg van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks.

NVWA

Momenteel is het nog enkel zo dat organisatoren van evenementen met levende dieren een melding moeten maken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze controleert op markten, evenementen en verzamelcentra of eigenaren van levende dieren zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Wethouder Grete Visser (D66) zat er niet op te wachten dat de gemeente hier nu ook een rol in gaat spelen: “Er zijn nog maar heel weinig evenementen waarbij dieren ingezet worden en dit betekent heel veel extra werk voor ons.”

“Gemeente kan nu niet beoordelen”

Vooralsnog hoefde het gebruik van dieren hoeft niet te worden aangegeven bij een vergunningsaanvraag of melding voor een evenement. “Daardoor kan door de gemeente ook niet op voorhand worden gesteld dat de aanwezigheid van bepaalde dieren bij evenementen van geen of weinig invloed is op omgeving, veiligheid, openbare orde en volksgezondheid”, zegt Michelle van Doorn (PvdD). “Daarnaast is het zo dat in de praktijk veel organisatoren van evenementen met dieren niet voldoen aan wet- en regelgeving. Alleen met een vergunningsplicht kunnen we als gemeente dit beoordelen en inspecteren.”

Uitzondering

Gevallen waarin de dieren onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals in het geval van kinderboerderijen als zij gebruik maken van de dieren die daar al aanwezig zijn, vormen een uitzondering op de regel. Totdat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt gewijzigd wordt, roept de motie op bij beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning de aanvrager te wijzen op wet- en regelgeving en onwenselijkheid van inzet van dieren. Dat moet ook gebeuren bij meldingen in het kader van de meldingsplicht voor kleine evenementen.

Dierenwelzijn

De motie geldt als aanvulling op de eveneens woensdagavond aangenomen beleidsnotitie over dierenwelzijn. Dat is de uitkomst van een missie die de Partij voor de Dieren vanaf dag één in de Nijmeegse raad had. In april 2019 vond men voldoende steun in de gemeenteraad om tot het opstellen van deze beleidsnotitie te komen, nu ligt hij er. Van Doorn: “De totstandkoming hiervan zien we niet als de afronding, maar als startschot voor een actief dierenwelzijnsbeleid.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.