Ankeiler: De noordelijke dijk langs de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem is in de toekomst vooral bestemd voor fietsers.

- De noordelijke dijk langs de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem is in de toekomst vooral bestemd voor fietsers. Auto's zijn er te gast, zegt het waterschap Rivierenland, dat aan de slag gaat om de 80 kilometer dijk tussen beide steden in de komende jaren te versterken.

Dijkwegen zijn erg populair bij recreanten. Fietsers, skaters en wandelaars hebben vaak last van gemotoriseerd verkeer. Veel gemeenten sluiten daarom dijkwegen in het weekend of tijdens de zomermaanden al af voor motoren en auto's.

De Gastvrije Waaldijk, zoals de weg tussen Nijmegen en Gorinchem gaat heten, wordt nu helemaal ingericht met het oog op fietsers. Het waterschap heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard. De provincie heeft de plannen ook al goedgekeurd.

Smalle asfaltbaan

Op de dijk wordt een zo smal mogelijke asfaltbaan aangelegd. Aan de kant van de rivier worden markeringspunten aangelegd die de aandacht naar de drukst bevaren rivier van Europa en de uiterwaarden trekken. Op tal van plekken kunnen fietsers afstappen op rust- en uitzichtpunten. Bij de versterking van de dijk en de aanleg van de nieuwe weg krijgen natuurontwikkeling en biodioversiteit extra aandacht, aldus het waterschap.

Heel concreet zijn de plannen nog niet. Zo is het nog onduidelijk wat de maximumsnelheid straks is. De dijkversterking moet in 2026 klaar zijn en direct daarna volgt de herinrichting van de weg langs de rivier.