Ankeiler: De provincie Gelderland gaat akkoord met het projectplan voor de dijkversterking van het traject Wolferen-Sprok goedgekeurd.

- De provincie Gelderland gaat akkoord met het projectplan voor de dijkversterking van het traject Wolferen-Sprok goedgekeurd. De provincie stemt daarmee in met het plan van Waterschap Rivierenland om de Waaldijk te versterken.

Het is de bedoeling dat het plan de waterveiligheid verbetert, met andere woorden: of bewoners droge voeten houden. Bij de beoordeling van het plan is ook gekeken naar de geplande of gewenste gebiedsontwikkeling.

Piping

Aan het 13 kilometer lange traject liggen de plaatsen Slijk-Ewijk, Oosterhout (met buurtschappen Loenen en Wolferen), Lent (met buurtschap Sprok) en Bemmel. De dijk wordt opgehoogd en versterkt met grond en damwanden. Deze damwanden moeten piping voorkomen. Met piping stromen zanddeeltjes mee met het water onder de dijk door waardoor er langzaam een gat ontstaat in de dijk.

Oog voor dijkbewoners

“De plannen moeten het gebied echt veiliger maken, maar we hebben ook oog voor de belangen van dijkbewoners,” vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Peter ‘t Hoog. Samen met dijkgraaf Co Verdaas voerde hij al gesprekken met omwonenden.

Het plan ligt vanaf nu zes weken ter inzage, zodat belanghebbenden kunnen kijken naar de plannen. Als ze het niet eens zijn met de plannen kunnen ze in beroep gaan bij de Raad van State.

Werkzaamheden

Aan het einde van de zomer starten de werkzaamheden aan de dijk, deze worden in deeltrajecten uitgevoerd. In 2026 verwachten ze klaar te zijn en zal de dijk weer volledig waterveilig zijn

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.