Ankeiler: Het bedrijventerrein Winkelsteeg, dat het college wil gaan transformeren toon een woon-werkgebied, gaat ruimte bieden van 3900 woningen.

- Het bedrijventerrein Winkelsteeg, dat het college wil gaan transformeren toon een woon-werkgebied, gaat ruimte bieden van 3900 woningen. 30 procent van die woningen worden sociale huurwoningen. Het restant wordt ongeveer gelijk verdeeld tussen middeldure huur of koop en dure huur of koop voor diverse doelgroepen.

Mix van werken en wonen

Rondom NXP en de Novio Tech Campus komt de nadruk op werken te liggen. Aan de zuidzijde rondom park Winkelsteeg en het Maas-Waalkanaal zal de nadruk komen te liggen op wonen. In alle andere gebieden wordt werken en wonen op verschillende manieren gemengd. Deze mix moet zorgen voor meer levendigheid en daaraan gerelateerd ook meer sociale veiligheid rond Station Goffert en langs de Nieuwe Dukenburgseweg. Ook bij de routes langs de het Maas-Waalkanaal aan beide zijden, en in het bijzonder bij de bruggen, is de bedoeling dat er voor meer sociale veiligheid gezorgd wordt dan momenteel het geval is. Het college wil verder een ‘robuuste groene dooradering’ in het gebied met onder andere een verbinding tussen het Goffertpark en Park Winkelsteeg en een groene zone langs het kanaal. Daarbij wordt het bestaande groen zo veel als mogelijk behouden.

Maatschappelijke voorzieningen

Daarnaast is er ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen voor de nieuwe bewoners en werkenden. “Vanzelfsprekend horen bij het toevoegen van wonen en werken ook voorzieningen als scholen, kinderopvang en een huisarts”, schrijft het college. “We kijken daarbij nadrukkelijk of deze functies al dan niet in combinatie met de omliggende wijken gerealiseerd kunnen worden zo ook hier voorzieningenniveau waar nodig te versterken. Ook sport en bewegen zijn van groot belang voor een vitaal Winkelsteeg. Zo komen er onder andere (sport- en speel) routes, een sportplek en sociale knooppunten in de buitenruimte. Winkelsteeg is tevens een zoekgebied voor een nieuw binnenzwembad.”

"Grootste deel bedrijven kan blijven"

Een belangrijke zorg vanuit de gemeenteraad, is in hoeverre de plannen van het college bedrijven die nu in het gebied gevestigd zijn waar ook gewoond gaat worden in de wielen gaan rijden. “Op Winkelsteeg is veel bedrijvigheid aanwezig. Het grootste deel van deze bedrijven kan ook in de toekomst op Winkelsteeg blijven. Uit de gesprekken met bedrijven komt het beeld naar voren dat veel bedrijven geen forse groei-ambities hebben. Wel willen ze zich blijven ontwikkelen op de huidige locatie. In veel gevallen is hiervoor ook ruimte. Met de bedrijven op Winkelsteeg blijven we in gesprek over hun (groei)ambities en hoe deze in te passen zijn in het gebied of op andere plekken in de stad. Ook met bedrijven die op eigen terrein willen herontwikkelen gaan we in gesprek.” Het college acht de Winkelsteeg door haar centrale ligging ideaal voor dienstverleningsbedrijven, reparatiediensten, installatiebedrijven, stadsdistributie en lichte maakindustrie zoals een boekbinderij of meubelmaker. Daarnaast zal health & high tech een belangrijke economische functie van het gebied zijn.

Eerste concrete ontwikkelingen

Dit jaar nog wordt begonnen om aan de Nieuwe Dukenburgseweg, nabij het gemeentelijk depot en de brandweerkazerne, 500 tijdelijke woningen in verschillende segmenten te realiseren. De Nijmeegse woningcorporaties zullen de woningen voor maximaal 20 jaar exploiteren. De woningen zijn onder andere bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, -ex- studenten, expats en spoedzoekers. Daarnaast wordt binnen afzienbare tijd ook het gebied bij Station Goffert ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied dat de mogelijkheid geeft aan de Novio Tech Campus om te groeien en ruimte biedt voor betaalbare woningen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.