Ankeiler: De Wijchense gemeenteraad is enthousiast in de visie van het college voor te nieuw te bouwen wijk Wijchen-West, maar een meerderheid wil niet dat er een flatgebouw met zes woonlagen komt.

- De Wijchense gemeenteraad is enthousiast in de visie van het college voor te nieuw te bouwen wijk Wijchen-West, maar een meerderheid wil niet dat er een flatgebouw met zes woonlagen komt. Dit maakte wel onderdeel uit van de visie, maar is niet conform de ongeschreven regel dat er in Wijchen gebouwen van maximaal vier woonlagen met een terugliggende vijfde laag gebouwd worden. Dit maakt voor verschillende partijen een belangrijk onderdeel uit van het dorpse karakter van Wijchen. Het leverde een verhitte discussie op tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.

Dorps karakter

Het amendement van Kernachtig Wijchen en PvdA op de gebiedsvisie dat stelt dat het maximaal aantal bouwlagen in Wijchen-West wordt gemaximaliseerd op de informeel in Wijchen geldende norm werd met aanvullende steun van Wijchen Lokaal aangenomen. “Het dorpse karakter is voor ons erg belangrijk”, zegt Renate Loermans (Kernachtig Wijchen). “Dat is één van die dingen die het zo prettig wonen maken in Wijchen, dat het niet stads is. De beperkte maximale bouwhoogte is daar niet de enige factor in, maar wel een belangrijke.” Ook Peter Gatzen (PvdA) is voor maximaal ‘Wijchens hoog’ bouwen. “Iedere partij kan voor zichzelf invullen wat ze bij een dorps karakter vinden horen. Voor ons is dat deze maximale bouwhoogte, geen casino, geen coffeeshops, gratis parkeren in het centrum en met de fiets door het centrum kunnen. Flats zijn voor ons geen prestige.”

"Niet romantiseren"

Han Demmers (D66) is er niet mee eens. “Wanneer verlaat de heer Gatzen de gedachte dat hij in de wereld van Anton Pieck leeft? Aan de overkant van het Wijchens Meer zijn de korenvelden allang verdwenen, aan de oostkant van het dorp staan tal van kolossale loodsen. We zijn een gemeente met meer dan 40.000 inwoners, dan mag er naast bij de historische gedeeltes best iets grootser gedacht worden.” Ook Marlien Joosse-de Visser (CDA) denkt er anders over. “Het dorpse karakter kenmerkt zich niet door het aantal woonlagen, maar dat je weet wie er om je heen woont. We moeten dat dorpse karakter ook niet romantiseren. Het gaat om hoeveel woningen er komen met hoeveel groen waar mensen zich plezierig kunnen voelen. Als je 1300 woningen wilt realiseren, is het dan juist interessant om wat verder de hoogte in te gaan.” Ook wijst Joosse-de Visser erop dat er bij de Lambrasse aan de Hof van Hagevoort een gebouw staat met meer lagen dan conform de code. "We zitten in de grootste woningbouwcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog", vindt Wessel Krale (VVD). "Extra woonlagen maken woningen betaalbaarder"

Supervisor

Wethouder Geert Gerrits accepteert de wens van de meerderheid van de raad. “Ik denk dat het goed is dat de raad zich uitspreekt over hoe ze aankijkt tegen bouwhoogtes in Wijchen-West. We zullen daar rekenschap van nemen en het vertalen in de verdere uitwerking.” Bij die verdere uitwerking wordt het college aangemoedigd middels een aangenomen motie van CDA en Kernachtig Wijchen om in een vroeg stadium de diensten van een stedenbouwkundig supervisor te gebruiken, zoals ook het geval is geweest bij de nieuwbouw aan de Huurlingsedam. Ook gaat het college op verzoek van de raad uitzoeken welke instrumenten er zijn om te waarborgen dat woningen na mutaties beschikbaar blijven voor dezelfde doelgroep waarvoor ze in eerste instantie gebouwd zijn.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.