Ankeiler: De Wijchense gemeenteraad wil dat het college de uitvoeringsregeling voor kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven verbetert.

- De Wijchense gemeenteraad wil dat het college de uitvoeringsregeling voor kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven verbetert. Volgens de indieners van een unaniem ingediende motie die hiertoe oproept zijn er nog te veel klachten van initiatiefnemers over de duidelijkheid van de procedure, de beoordeling en het tijdspad bij principeverzoeken voor een particulier woningbouwproject.

"Initiatiefnemers moeten duidelijk verhaal krijgen"

Kleine particuliere woningbouwinitiatieven leveren een substantiële bijdrage aan de lokale woningbouwopgave, vindt raadslid Tim Klinkhamer (Kernachtig Wijchen). “Wij zijn er trots op dat we op deze manier als gemeente het bouwen van woningen kunnen faciliteren. Maar naast veel positieve geluiden, krijgen we echter ook veel klachten en vragen van initiatiefnemers over de procedure en beoordeling van ingediende principeverzoeken. We denken dat de uitvoeringsregeling beter kan en beter moet.” Ook het CDA koestert de particuliere initiatieven. “Dat is ook een stukje van onze participatiesamenleving", vindt raadslid Marlien Joosse-de Visser. "Maar dan moet het wel zo zijn dat initiatiefnemers een duidelijk verhaal krijgt vanuit de ambtelijke kant. Niets is zo vervreemdend voor initiatiefnemers als wanneer het onduidelijk is waarom het plan dat je hebt ingediend wordt afgewezen.”

"Beoogde niveau nog niet bereikt"

Indieners van de motie Kernachtig Wijchen, CDA en PvdA stellen voor het dat het college overweegt zicht door een deskundig bureau in de verbetering van de regeling te laten adviseren. “We hebben eerder al stappen gezet om deze regeling te verbeteren”, vertelt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Dat heeft blijkbaar nog niet tot het beoogde niveau geleid. De kritische noten bereiken ook het college. Het is duidelijk dat er nog licht zit tussen onze intentie en hoe die in de praktijk beleefd wordt. Ik onderken ook dat er af en toe sprake is van onduidelijkheid. Dat zit hem in zowel de uitvoeringsregeling zelf als de communicatie. Ik omarm deze oproep voor een verdere verbeterslag van harte en ga ermee aan de slag. Ik weet niet of daar externe ondersteuning bij nodig gaat zijn.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.