Ankeiler: De gemeente Nijmegen komt roeivereniging RV De Waal tegemoet met een garantstelling voor een lening die de vereniging in staat stelt om het terrein van het oude bedrijfspand van Dakdekkersbedrijf Wijers te kopen en een drijvende botenloods te realiseren.

- De gemeente Nijmegen komt roeivereniging RV De Waal tegemoet met een garantstelling voor een lening die de vereniging in staat stelt om het terrein van het oude bedrijfspand van Dakdekkersbedrijf Wijers te kopen en een drijvende botenloods te realiseren. Op het aan te kopen terrein wil RV De Waal grond verkopen voor de bouw van een klein aantal woningen. Met een overeenkomst tussen de gemeente, de roeivereniging en een projectontwikkelaar lijkt het jarenlange gesteggel over een definitieve locatie aan de Spiegelwaal voor RV De Waal ten einde te zijn gekomen.

Watersportcentrum

Eigenlijk zou RV De Waal zich gaan vestigen in het nieuwe watersportcentrum Het Bastion. De vereniging trok zich daar echter uit terug, omdat men problemen voorzag met de toegankelijkheid voor oudere leden. Vervolgens vond de roeivereniging een tijdelijke locatie op de locatie Wijers, maar voor een definitieve inpassing van de een eigen locatie voor RV De Waal leek het Nijmeegse college niet te porren. Onder druk van de gemeenteraad moest het college de roeivereniging toestaan om zelf met een ‘totaalplan’ te komen die een eigen locatie mogelijk zou maken. Er kon alleen sprake zijn van medewerking door de gemeente aan een planologische procedure als er een samenhangend plan werd ingediend waarbij het beoogde drijvende botenhuis in combinatie met de visie over het terrein Wijers gepresenteerd werd.

Financiering plan

In maart 2020 kwam RV De Waal met een huisvestingsplan, maar in november bleek de financiële haalbaarheid van het totaalplan RV de Waal niet te kloppen. De vereniging was toen gedwongen na te denken over een ander concept en te bezuinigen. Uiteindelijk is er een nieuw huisvestingsplan ontstaan, dat voorziet in een sportaccommodatie op de locatie Weijers, een beperkt botenhuis op de Spiegelwaal en een samenwerking met ontwikkelaar Daverveld/Reuvers die voorziet in de bouw van woningen op genoemde locatie. De vereniging blijkt echter niet in staat om zelf te lenen bij een commerciële bank tegen commerciële voorwaarden. Financiering bij de BNG Bank met bijbehorende en vereiste garantstelling door de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport is daarom de enige haalbare oplossing.

"Weg die vaker bewandeld wordt met sportverenigingen"

Vooralsnog zal het college ook meewerken aan een tijdelijke vergunning voor 2,5 jaar voor een drijvende botenloods van RV De Waal. Wanneer er door de groei van de vereniging meer vraag naar opslagruimte maar ook meer financiële ruimte is zal de bestaande botenloods in de toekomst kunnen worden vervangen door een grotere botenloods. “Het was de opdracht van de raad om een oplossing te vinden samen met RV De Waal”, vertelt wethouder Bert Velthuis (SP). “Die vinden we in deze overeenkomst. Dit is overigens een weg die vaker bewandeld wordt met andere sportverenigingen en waarbij we al met al weinig risico lopen als gemeente.”

Woningen

De aankoop van het terrein door RV De Waal biedt naast een clubhuis ook ruimte om er beperkt woningbouw op te realiseren als bron van inkomsten voor de vereniging. “Het gaat om relatief kleine bouwplannen”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “We hebben altijd als eis gesteld dat het plan van RV De Waal goed moet passen in het geheel van de Waalsprong. Dat is nu goed afgesproken in deze overeenkomst.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.