Ankeiler: De gemeente Nijmegen wil op verzoek mogelijk maken dat bij bijstandsgerechtigden waarbij sprake is van beslaglegging op inkomsten door schulden er ingehouden kan worden op de vakantietoeslag in plaats van de maandelijkse uitkering.

- De gemeente Nijmegen wil op verzoek mogelijk maken dat bij bijstandsgerechtigden waarbij sprake is van beslaglegging op inkomsten door schulden er ingehouden kan worden op de vakantietoeslag in plaats van de maandelijkse uitkering. GroenLinks stelde hier vragen over, nadat duidelijk werd dat er bij ruim 200 gemeenten, waaronder Nijmegen, door de deurwaarder beslag gelegd is op méér geld dan wettelijk mag. Inhouden op de vakantietoeslag zou dan voor minder financiële problemen kunnen zorgen.

Bestaansminimum

De gemeente is niet de veroorzaker van dat probleem, erkent vragensteller Miranda Florussen (GroenLinks), want formeel moet de gemeente deurwaarders volgen in de beslagvrije voet die wordt opgegeven. Maar zij vindt wel dat de gemeente de beslagvrije voet van 95 procent beter kan beschermen. “Omdat de financiële zorgen van deze mensen niet te onderschatten zijn. En omdat de regels ingewikkeld zijn en die beslagvrije voet er niet voor niets is. Het bestaansminimum van deze inwoners moet door de gemeente zoveel mogelijk gewaarborgd blijven. Het vakantiegeld bedraagt precies 5 procent. In overleg met de bijstandontvanger zou het jaarlijkse vakantiegeld afgedragen kunnen worden, waarmee diegene de maandelijkse inningskosten bespaard blijven.”

"Vakantiegeld is welkom extraatje"

De gemeente kiest nu standaard voor de optie van inhouden op de maandelijkse uitkering. “Het jaarlijkse vakantiegeld is voor mensen met een bijstandsuitkering een welkom extraatje en geeft financiële ademruimte”, laat het college weten. “Bovendien komt het vaak voor dat binnen één jaar de bijstandsgerechtigde te maken krijgt met verschillende situaties, zoals afdracht aan een deurwaarder, verrekening van een interne vordering en reguliere uitbetaling van de uitkering. Wanneer de aflossing één keer per jaar gebeurt, moet het vakantiegeld worden verdeeld onder deurwaarder(s), gemeente en/of bijstandsgerechtigde. Door maandelijkse aflossing aan de preferente schuldeiser blijft dit overzichtelijk voor de bijstandsgerechtigde en wordt direct afgelost op de openstaande schuld.”

In overleg

Mensen met een laag inkomen en al helemaal in combinatie met schulden bevinden zich in een ingewikkeld stelsel, vindt wethouder Petra Molenaar (SP). “Als gemeente willen wij dit voor onze inwoners niet nog ingewikkelder maken. Maar ik kan me voorstellen dat het in specifieke situaties passender is om in te houden op het vakantiegeld. Daarom is het mogelijk om vanwege dringende redenen de maandelijkse uitkering ongemoeid te laten en in plaats daarvan in te houden op het vakantiegeld. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de bijstandsgerechtigde, die deze wens kenbaar kan maken. Hier gaan we over communiceren met de doelgroep.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.