Sinds 2014 is Nijmegen een zogenoemde ‘Shelter City’. Dat houdt in dat de stad een veilige rustplek is voor bedreigde mensenrechtenverdedigers. Ter gelegenheid van het lustrum, werd in 2019 een serie gemaakt over de achtergrond hiervan, met onder meer gesprekken met Rob Jetten en Hubert Bruls.


Kijk hieronder alle afleveringen van 5 Jaar Shelter City terug.