Ankeiler: De gemeente Nijmegen is op zoek naar meer passende ruimten waar kunstenaars kunnen werken.

- De gemeente Nijmegen is op zoek naar meer passende ruimten waar kunstenaars kunnen werken. Het college van B&W wil graag het culturele en creatieve klimaat in de stad vernieuwen en versterken. Het draagt zo ook bij aan prettige buurten en nieuwe werkgelegenheid.

De groei van de stad Nijmegen vraagt volgens het college om meer voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ateliers voor kunstenaars. Maar die moeten wel laagdrempelig en betaalbaar blijven. Dit alles wordt het nieuwe 'Broedplaatsenbeleid' genoemd, waarvoor het college 1 miljoen euro ter beschikking stelt.

Leegstand tegengaan

De vraag naar (betaalbare) ruimte voor creatieve makers en kunstenaars blijft voorlopig groter dan het te verwachten aanbod. Betaalbare ruimte om te experimenteren is schaars. De groei en verdichting van de stad geeft nog meer druk op de beperkte beschikbare ruimte.

Met het nieuwe broedplaatsenbeleid zoekt de gemeente een bredere verbinding van cultuur met de stedelijke en economische ontwikkeling van Nijmegen. Het is de bedoeling dat de broedplaatsen een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in Nijmegen en helpen bij het tegengaan van leegstand.

Levendige wijken

Daarnaast zijn de broedplaatsen ook geschikte werkplekken voor beeldend kunstenaars en vormen ze een randvoorwaarde om cultureel talent voor de stad aan te trekken en te behouden. Nijmegen heeft een aantal mooie voorbeelden (gekend). De Honig, de Nyma Makersplaats en de Paraplufabriek om er een paar te noemen. Ieder met een eigen ontwikkeling, organisatie en dynamiek, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het college ziet verder mogelijkheden om broedplaatsen een vast element in gebiedsontwikkeling te maken, bijvoorbeeld vanuit een meer economisch of sociaal perspectief. Deze veelzijdige insteek kan bijdragen aan levendige en gemengde wijken, met ruimte voor ontmoeting, en zo tevens de sociale basis helpen versterken. Volgens de gemeente zijn broedplaatsen bij uitstek geschikt om deze verbindingen te leggen.

Volop samenwerking

Bij het uitwerken van het broedplaatsenbeleid wil de gemeente onder andere samenwerken met kunstenaars, kunstplatforms, kleine theatergezelschappen en productiehuizen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers in beeld van bestaande culturele broedplaatsen als de Nyma (Vasim & Nyma Makersplaats, het Festivalhuis, Zeepfabriek, Paraplufabriek, Stadsnomaden en de Rubberfabriek.

De gemeente wil ook overleggen met de meer commercieel georiënteerde broedplaatsen zoals de Houtwerf, Splendor en de Papierfabriek. Verder beschouwt de gemeente SLAK en diverse culturele instellingen, ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs als participanten in de samenwerking.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel