Ankeiler: GroenLinks in Nijmegen maakt zich zorgen over het voortbestaan van de woonverenigingen in de stad.

- GroenLinks in Nijmegen maakt zich zorgen over het voortbestaan van de woonverenigingen in de stad. Van de oorspronkelijke 180 woonverenigingen zijn er nog maar 120 over. Veel woonverenigingen zijn noodgedwongen gestopt, omdat de hypotheken zijn afgelopen en het onmogelijk blijkt om nieuwe financiering te krijgen.

Trots op woonverenigingen

Banken zijn terughoudend om dergelijke projecten te financieren. Er ontbreekt gestandaardiseerd beleid, hetgeen zorgt voor gebrekkige informatie en gebrek aan hulp en ondersteuning, zo stelt raadslid Marieke Smit van GroenLinks. Zij heeft over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Nijmegen is sinds de jaren '80 in ons land dé stad van de woonverenigingen. Marieke Smit noemt dit een status "om trots op te zijn". Zij wijst er op dat de woonverenigingen - waarbij bewoners gezamenlijk hun woonruimte beheren zonder tussenkomst van projectontwikkelaars of verhuurders - bijdragen aan een betaalbare en duurzame oplossing voor de huidige woonproblematiek.

Commerciële markt buitenspel

De meeste woonverenigingen delen idealen gericht op duurzaamheid, gezamenlijke voorzieningen en het organiseren van onderlinge zorg. Doordat bewoners gemeenschappelijk eigenaar zijn, wordt de commerciële markt buitenspel gezet, wat ten goede komt aan de betaalbaarheid van wonen.

Twee jaar geleden sprak de gemeenteraad zich uit over het belang van woonverenigingen. Er werd een motie aangenomen, die stelde dat gemeenschappelijke woonvormen een meer gelijkwaardige plaats moeten krijgen in ons woonbeleid, naast huren en kopen.

Gemeenschappelijk wonen stimuleren

Na deze uitspraak van de raad om gemeenschappelijk wonen te stimuleren, is het van essentieel belang dat de bestaande woonverenigingen behouden blijven, zo stelt GroenLinks. Daarom vraagt deze partij of het college al stappen heeft ondernomen om woonverenigingen te ondersteunen in hun voortbestaan. Raadslid Marieke Smit: "Welke aanvullende maatregelen ziet het college om woonverenigingen die in moeilijkheden verkeren te ondersteunen?"

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.