Ankeiler: Vrijwilligers bij de brandweer in Wijchen hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad.

- Vrijwilligers bij de brandweer in Wijchen hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief uiten ze hun zorgen over het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Door een nieuwe verdeling van materieel verdwijnen in de gemeente twee brandweerwagens. De brandweerlieden zijn bang dat ze hierdoor overbodig worden.

Onlangs kondigde de Veiligheidsregio een nieuw dekkingsplan aan voor Gelderland-Zuid. In dit plan wordt het brandweermaterieel in de regio op een andere 'meer efficiënte' manier verdeeld. Voor sommige korpsen betekent dit dat brandweerwagens bij andere kazerne's worden ondergebracht. Bij de vrijwillige brandweer in Wijchen verdwijnen door de reorganisatie twee brandweerwagens. Vrijwilligers schreven een brief aan de gemeenteraad, waarin ze hun zorgen over de herverdeling van materieel kenbaar maakten. Onder andere partij Kernachtig Wijchen, nam de klachten goed op en deelt de zorgen van de vrijwilligers.

Volgens Tim Klinkhamer, raadslid bij Kernachtig Wijchen, heeft de Veiligheidsregio aangegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. In samenwerking met de post zal er alleen op basis van natuurlijk verloop de komende jaren toegewerkt gaan worden naar een poststerkte die gaat aansluiten op de taken die de post gaat uitvoeren. Daar hoort ook het hulpverleningsvoertuig bij die de post als nieuw specialisme gaat krijgen. In de toekomst gaat de post met dit specialisme specifieke kennis, kunde en materieel inzetten bij zware en complexe ongevallen. Ook zal er voor de implementatie een goed plan komen om de vrijwilligers vakbekwaam te houden, ondanks dat twee brandweervoertuigen naar een andere kazerne verhuizen.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zegt zelf dat er geen sprake is van een tekort aan wagens. Zij hebben de gelijktijdigheid van incidenten binnen de regio in beeld, en constateren dat dit in de gemeente Wijchen zeer weinig voorkomt. De incidenten duren gemiddeld niet langer dan een uur en met een netwerk van kazernes om Wijchen heen blijft de snelste brandweerzorg gegarandeerd. Een gat in de dekking ontstaat daarmee alleen als er een groot en langdurig incident plaatsvindt waarbij er meerdere eenheden uit de directe omgeving zijn ingezet. In dat geval worden er andere eenheden uit de regio opgeroepen en deze gaan naar de leegstaande kazernes. Zo blijft de brandweerzorg in de regio gedekt, zonder dat dit afbreuk doet aan de opkomsttijden.

"Er wordt in het nieuwe dekkingsplan materieel verplaatst of uit de sterkte gehaald omdat op die manier de brandweerzorg het meest optimaal gerealiseerd kan worden. Ons doel is het beschikbare potentieel van mens en materieel zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van de veiligheid van onze burgers. Wij organiseren dit met een netwerk van 36 kazernes voor de brandweerzorg van heel Gelderland-Zuid. Dat netwerk is zelfs groter, omdat we met elke buurregio convenanten hebben afgesloten om te allen tijde de snelste brandweerzorg te kunnen leveren en daarmee dus ook voor de inwoners die dichter bij de regiogrens wonen. Voor het realiseren van de snelste brandweerzorg wordt er vanuit de meldkamer binnen een fractie van een seconde bepaald, welke eenheid als eerste gealarmeerd moet worden. Dit is van toepassing voor enerzijds de snelste tankautospuit of redvoertuig, maar anderzijds ook voor opschaling bij een groter incident waarbij 36 kazernes elkaar kunnen ondersteunen en er dus ook hulp vanuit de omliggende regio’s kan worden gevraagd. De vrijwilligers die minder voertuigen in de kazerne hebben staan, rukten hier al weinig mee uit én kunnen blijven oefenen met onze oefenvoertuigen. In de praktijk is het verschil dus kleiner dan het op papier lijkt."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Meer over

Deel dit artikel