Ankeiler: Ondanks het ontbreken van een vuurwerkverbod was er in de gemeente Wijchen tijdens de jaarwisseling – net als vorig jaar – relatief weinig schade door vandalisme en vuurwerk.

- Ondanks het ontbreken van een vuurwerkverbod was er in de gemeente Wijchen tijdens de jaarwisseling – net als vorig jaar – relatief weinig schade door vandalisme en vuurwerk. “Wel is iedere schade er natuurlijk een teveel.”

Het college van Wijchen informeerde afgelopen week de gemeenteraad over de (vuurwerk)schade rondom de jaarwisseling 2023-2024. Hoewel er een lichte stijging is ten opzichte van een jaar daarvoor (8500 euro), bedraagt het schadebedrag met 9950 euro nog altijd fors minder dan in de jaren 2015 tot met 2021. Toen liep de schade uiteen van 14.580 euro in 2018 tot maar liefst 28.790 euro tijdens oud en nieuw in 2015. Hoewel het schadebedrag dus relatief laag is, neemt dit volgens de gemeente natuurlijk niet weg ‘dat iedere vernieling er één te veel is’. "We doen evenals vorig jaar daarom wel aangifte van de schades."

Brugleuning

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden in Wijchen dertien verkeersborden, tien afvalbakken, een speeltoestel en een brugleuning vernield. Het aantal vernielingen was gelijk aan dat tijdens de jaarwisseling ervoor. De stijging ten opzichte van vorig jaar is toe te schrijven aan de vernieling van de brugleuning, waar relatief hoge kosten aan verbonden zijn. Evenals in voorgaande jaren zijn Wijchen Noord en het centrum koploper als het gaat om het aantal vernielingen.

Preventieve maatregelen

Van de ruim 570 afvalbakken zijn enkele dagen voor de jaarwisseling op de meest ‘gevoelige’ plekken ongeveer honderd binnenbakken verwijderd. De rest is merendeels voorzien van een afsluitklep. Oudejaarsdag viel dit jaar op een zondag. "Op vrijdag zijn we evenals voorgaande jaren door de gemeente gereden op zoek naar potentiële brandhaarden. Ook zijn de diverse kledingcontainers verwijderd c.q. afgesloten. Totaal is er door onze wijkmedewerkers circa vijftig uur besteed aan preventieve maatregelen."

Binnen budget

De gemeente verwacht dat dit jaar de beschikbare middelen van de post herstelwerkzaamheden ten gevolge van vandalisme niet worden overschreden. "Als er zich geen calamiteiten voordoen." Voor het herstel van vandalisme in de openbare ruimte is een bedrag van ongeveer 18.000 euro beschikbaar. Van het budget vandalisme openbare ruimte worden ook alle overige herstelkosten van vernielingen en schoonmaakwerkzaamheden betaald. De kosten daaraan verbonden bedragen jaarlijks ongeveer 9000 euro. "Het lijkt erop dat dit jaar het beschikbare budget volstaat."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel