Ankeiler: Spookwoningen zijn niet allemaal in beeld bij de gemeente Wijchen, gaf het college dinsdag toe in antwoord op vragen van de fracties Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal.

- Spookwoningen zijn niet allemaal in beeld bij de gemeente Wijchen, gaf het college dinsdag toe in antwoord op vragen van de fracties Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal. “Alleen bij signalering onderzoekt de gemeente een adres op bewoning.”

Op 11 januari stelden de fracties Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal vragen aan het college van burgemeester en wethouders over spookwoningen in de gemeente Wijchen. Aanleiding was een onderzoek van RTL Nieuws, waaruit bleek dat er in Nederland meer dan 31.000 spookwoningen zouden zijn, waarvan veertig in de gemeente Wijchen. Spookwoningen zijn woningen waar de energiemeter blijft lopen, maar waar niemand ingeschreven staat. Vaak worden ze gebruikt voor wietplantages, als drugslab of vindt er illegale prostitutie plaats.

Behalve dat spookwoningen vaak voor criminele doeleinden worden gebruikt, gaat het in het geval van Wijchen ook om veertig woningen die nu niet beschikbaar zijn voor inwoners, stellen de fracties Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal, die daarom vragen stelden aan het college. De fracties wilden onder andere van de gemeente weten of alle spookwoningen in beeld zijn en wat er wordt gedaan om spookbewoning te voorkomen en tegen te gaan.

Spookwoningen in beeld

Het gemeentebestuur geeft aan dat niet alle spookwoningen in beeld zijn, omdat de gemeente alleen bij signalering een adres onderzoekt op bewoning. Signalering van spookbewoning kan volgens de gemeente uit diverse hoeken komen. "Bezorgde omwonenden kunnen een melding doen bij woningcorporaties. Ook zijn energieleveranciers verplicht bij afsluiting dit te melden bij de woningcorporaties. Daarnaast hebben gemeente en woningcorporatie nauw contact en zijn er ook korte lijnen met de sociale recherche. In de prestatieafspraken tussen gemeente, huurders en de woningcorporaties is aandacht voor de aanpak van woonfraude."

Volgens de gemeente is er een applicatie die spookwoningen in beeld kan brengen. De gemeente Wijchen heeft deze applicatie echter niet. "De consequenties van een dergelijke tool, zoals financiële middelen, capaciteit of het maken van andere keuzes, zullen nader onderzocht moeten worden."

Huisbezoek

Om spookbewoning tegen te gaan werkt de gemeente samen met publieke organisaties die werken aan het herkennen en herstellen van incorrecte adresgegevens in de Basis Registratie Personen, de BRP. "Dit gebeurt via Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Hierdoor wordt vanuit verschillende belangen en kennisvelden naar de kwaliteit van inschrijvingen in de BRP en de gevolgen daarvan gekeken. Een gemeente kan met signalen uit LAA starten met een onderzoek en bij serieuze twijfel een huisbezoek afleggen."

Op de vraag van Kernachtig Wijchen en Wijchen Lokaal of het college van plan is meer maatregelen te treffen tegen spookwoningen in Wijchen, is het antwoord dat dit jaar het project ‘Misbruik van Vastgoed’ van start gaat in Gelderland-Zuid. "Hoe het project wordt ingevuld voor Wijchen is maatwerk. Besluit het college spookwoningen aan te pakken, dan wordt dit binnen het Ondermijningsteam Tweestromenland besproken."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Meer over

Deel dit artikel