Ankeiler: De landbouw, verenigd in ZLTO Rijk van Nijmegen, wil de komende jaren een grote rol spelen in het beheer van het buitengebied van de regio.

- De landbouw, verenigd in ZLTO Rijk van Nijmegen, wil de komende jaren een grote rol spelen in het beheer van het buitengebied van de regio. Behalve voedselproductie willen de agrariërs een positieve bijdrage leveren op het gebied van natuurbeheer, recreatie, waterhuishouding en energieproductie.

Dat staat in de onlangs gepresenteerde Landbouwvisie 'Samen van Meerwaarde' van ZLTO Rijk van Nijmegen. ZLTO is een grote organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. De agrarische sector streeft naar een platteland dat netto energie en voeding levert, water opslaat, natuur versterkt en mensen gezond, gelukkig en welvarend maakt.

Platteland kan niet zonder boer

„Wij zien het als een uitdaging om samen met verschillende partijen in het buitengebied te werken aan een toekomstbestendige inrichting van het Rijk van Nijmegen. In een buitengebied waar we trots op zijn. Verbinden, samenwerken en denken in mogelijkheden, dat is waar we voor staan!", zegt de ZLTO afdeling.

Volgens de agrariërs heeft Nederland de landbouw nodig om de bevolking te voeden, te beschermen tegen te veel of te weinig water, koel te houden of te verwarmen én om het karakter van ons Gelderse cultuurlandschap – het platteland – te waarborgen. Daar ligt naar mening van het ZLTO Rijk van Nijmegen een verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ook een kans.

Langjarige visie

"Onze ambitie is een buitengebied waarin de boeren worden gekoesterd en waarbij we ‘Samen van Meerwaarde’ zijn. Ook streven we naar een langjarige visie waarin alle ruimtelijke afwegingen, klimaatopgaves en behoud van voedselzekerheid worden meegewogen," aldus het ZLTO.

Het Rijk van Nijmegen bestaat over het algemeen uit een vruchtbare, gemakkelijk te bewerken bodem die vooral benut wordt voor de teelt van voedergewassen. "De droogte van de afgelopen jaren heeft ons echter ook geleerd zuinig en verantwoord om te gaan met het beschikbare water. Wij willen ons samen met het Waterschap inzetten voor het behoud van voldoende grond en water van de juiste kwaliteit en kwantiteit," zo is te lezen in de Landbouwvisie.

Boer behoudt regie

Boeren bepalen voor een groot deel het landschap in het buitengebied. Met een beperkt gebruik van ruimte kunnen akkerranden, houtwallen, heggen, en losse landschapselementen het landschap verfraaien en de biodiversiteit versterken.

Het is daarbij wel van belang dat de regie in handen blijft van de boer en dat de boer beloond wordt voor zijn inspanningen. Dit kan volgens het ZLTO door het creëren van een verdienmodel voor langjarig beheer of het vergoeden van de kosten voor het beheer van het landschap.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.