Ankeiler: Het ziekteverzuim onder de ambtenaren van het Werkbedrijf Druten-Wijchen (WDW) bedraagt momenteel 5,15 procent.

- Het ziekteverzuim onder de ambtenaren van het Werkbedrijf Druten-Wijchen (WDW) bedraagt momenteel 5,15 procent. Dat is één van de laagste percentages van de hele regio.

Burgemeester Sigrid Sengers van Druten is trots op dit lage verzuimpercentage. "Drie jaar terug zaten we boven het landelijk gemiddelde, nu er duidelijk onder." Bij het Werkbedrijf Druten-Wijchen werken bijna 500 medewerkers.

Veel aandacht ziekteverzuim

In 2022 (corona) was het ziekteverzuim bij de gemeenten in ons land historisch hoog. Dit verzuim daalt inmiddels, maar ligt nog altijd hoger dan het algemene landelijk gemiddelde, zo blijkt uit recent onderzoek. Op landelijk niveau is er veel aandacht voor het ziekteverzuim, dat mede wordt veroorzaakt door de werkdruk.

Het verzuimcijfer van de gemeente Nijmegen bedroeg over de afgelopen 12 maanden 5,9 procent. Dat is opvallend genoeg juist een lichte stijging ten opzichte van 2022, toen het verzuimpercentage 5,4 bedroeg. Volgens de gemeente Nijmegen ligt het verzuimcijfer in de winter net wat hoger dan in de zomermaanden, een vrij logische trend die elk jaar terugkomt.

Fors verzuim Overbetuwe

In Overbetuwe is het ziekteverzuim bij de gemeente beduidend hoger dan in Nijmegen. In 2022 had Overbetuwe te maken met een verzuimcijfer van liefst 8,4 procent. Dat was volgens een woordvoerder van de gemeente hoger dan bijvoorbeeld 2021.

Dit jaar (tot en met november) is er sprake van een lichte daling (7,9 procent). De gemeentelijke organisatie levert veel inspanningen om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is er vaker contact tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts en probeert men de werkdruk te verminderen.

Contact met zieke medewerker

Ook het verzuimbeleid van de gemeente Beuningen is erop gericht om vanaf de start van de ziekmelding te zorgen voor goed contact tussen medewerker en manager. Zo is er beter zicht op de vraag waarom een medewerker uitvalt.

Op 1 juli 2022 was het ziektepercentage bij de gemeente in Beuningen 7,1 procent. "Er is een dalende lijn te zien van 6,8 procent eind 2022, naar 5,6 procent op 1 juli van dit jaar," zegt een woordvoerder van de gemeente Beuningen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.