Ankeiler: De gemeente Druten moet meer hulp bieden aan de organisatoren van evenementen.

- De gemeente Druten moet meer hulp bieden aan de organisatoren van evenementen. In de loop van de tijd zijn de vergunningsprocedures in een aantal gevallen te stroef geworden en zijn de regels té formeel toegepast. Daarnaast wordt soms onvoldoende onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleine evenementen.

Gemeente moet beter meedenken

Kortom, de gemeente moet de organisatoren van evenementen veel meer tegemoetkomen en meedenken over allerhande zaken. De partij Kernachtig Druten heeft dit probleem onlangs wederom aangekaart en kreeg daarvoor steun van alle partijen in de gemeenteraad van Druten.

Het college van B&W gaat zich nu beraden hoe men de organisatoren van evenementen in de toekomst beter kan helpen. Begin volgend jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd welke initiatieven het college onderneemt om lokale evenementen te ondersteunen.

Administratieve last beperken

Fractievoorzitter Kees Arts van Kernachtig Druten geeft voorbeelden uit het recente verleden, waar de gemeente onvoldoende 'trok' aan evenementen om deze tóch doorgang te laten vinden. Het gaat om de negatieve besluitvorming van de gemeente over evenementen, die géén of alleen in gewijzigde vorm doorgang mochten vinden. Dit had betrekking op de Leste Mert en de Dag van Druten.

De Drutense partijen pleiten ervoor dat de administratieve last voor organisatoren enigszins wordt beperkt, met name omdat de risico's bij evenementen flink verschillen. Er moet een meer evenwichtige belangenafweging plaatsvinden, zo zeggen de partijen.

Sociale verbinding

De gemeenteraad benadrukt dat er binnen de gemeente Druten prachtige evenementen worden georganiseerd. Veel organisatoren doen dit belangeloos, zonder winstoogmerk en maken gebruik van vrijwilligers en lokale sponsors.

Deze lokale evenementen dragen bij aan bruisende en aantrekkelijke kernen. Ze ondersteunen de plaatselijke economie en zorgen voor sociale verbinding in de gemeenschap. Ook zetten de evenementen Druten op de kaart.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel