Ankeiler: Inwoners van Wijchen worden te laat en slecht geïnformeerd over de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk in hun woonwijk.

- Inwoners van Wijchen worden te laat en slecht geïnformeerd over de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk in hun woonwijk. De politieke partij Kernachtig Wijchen zegt hierover verontrustende signalen te hebben ontvangen vanuit de Wijchense samenleving.

Liander, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk, is bezig met het aanpassen van dit netwerk. Zo worden in de openbare ruimte kabels verzwaard en vervangen. Ook plaatst Liander nieuwe (extra) middenspanningsstations. In de volksmond worden dit transformatorhuisjes genoemd. Deze stations worden voornamelijk geplaatst in de oudere wijken.

Elektriciteitsnetwerk onder druk

Het elektriciteitsnet staat, ook in de gemeente Wijchen, enorm onder druk, zo constateert Kernachtig Wijchen. Dit is het resultaat van een toenemende vraag naar elektriciteit, het toenemende aanbod van stroom uit zonnepanelen en windenergie, en de voortdurende duurzame ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij gaat het onder meer om koken op inductie, laadpalen voor elektrische auto’s, warmtepompen, enzovoort.

Kernachtig Wijchen vraagt zich nu af hoe het kan dat omwonenden slecht, dan wel te laat geïnformeerd worden over deze ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving. Raadslid Jan Evers heeft hierover onlangs namens de partij schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Kernachtig Wijchen is met tien zetels verreweg de grootste partij in de gemeenteraad van Wijchen.

Bewoners tijdig informeren

Raadslid Evers wil weten waarom bewoners die hierover vragen stellen aan de gemeente, slechts minimaal te woord worden gestaan. Soms zouden ze zelfs helemaal geen antwoord krijgen op hun vragen. Evers: "Hoe kan het college er bij toekomstige werkzaamheden voor zorgen dat bewoners tijdig worden geïnformeerd."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel