Ankeiler: GroenLinks in Nijmegen maakt zich grote zorgen over de toekomst en de ambities van de stad ten aanzien van de energietransitie.

- GroenLinks in Nijmegen maakt zich grote zorgen over de toekomst en de ambities van de stad ten aanzien van de energietransitie. Het is de bedoeling dat het elektriciteitssysteem in het jaar 2035 volledig CO2-neutraal is. Daarvoor moet het elektriciteitsnet fors worden verzwaard en het is maar zeer de vraag of dat op tijd gaat lukken.

De energie-ambities vragen om grootschalige investeringen in het elektriciteitsnet, duurzame opwek en een grote omslag naar elektrificatie in de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Dit lukt niet zomaar, zegt GroenLinks, want ons elektriciteitsnet moet worden verzwaard.

Gelderland aan maximale capaciteit

"We zien echter dat er nu al problemen zijn met nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet, laat staan in de toekomst," zegt Diede Beumer, raadslid van GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad. Zij heeft over deze problematiek onlangs schriftelijke raadsvragen ingediend bij het college van B&W.

TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft eind vorig jaar al aangegeven dat in Gelderland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit was bereikt. Door de drukte op het hoogspanningsnet van TenneT is het nu niet mogelijk om in Gelderland nieuwe bedrijven aan te sluiten die duurzame elektriciteit (via wind of zonnepanelen) willen terugleveren aan het net, zo meldt Diede Beumer.

Distributienet uitbreiden

Ook netbeheerder Liander zegt door capaciteitsproblemen niet langer te kunnen voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Nijmegen.

"Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het uitbreiden van de stationscapaciteit. Naar verwachting ronden we dit gefaseerd af tussen het tweede kwartaal van 2027 en het eerste kwartaal van 2031," zo stelt Liander.

Voorrang woonbestemmingen

"Zijn er op het moment bouwprojecten die dreigen vertraagd of te worden stilgelegd doordat er geen aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is," zo luidt één van de vragen van raadslid Beumer. Zij wil verder weten of het college signalen krijgt van ondernemers die willen verduurzamen, maar dit niet kunnen vanwege netcongestie.

Ook vraagt zij of bepaalde bestemmingen voortaan voorrang kunnen krijgen op het stroomnet. Zij denkt daarbij aan nieuwe woonbestemmingen of gebouwen met een maatschappelijke functie.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.