Ankeiler: De Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. constateert dat ze in 2022 veel klachten heeft ontvangen.

- De Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. constateert dat ze in 2022 veel klachten heeft ontvangen. Vorig jaar zijn door bewoners in totaal 53 klachten bij de Commissie ingediend.

Daarnaast heeft de Commissie de indruk dat er het afgelopen jaar relatief meer klachten gegrond zijn verklaard ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn 15 klachten (gedeeltelijk) gegrond verklaard en 11 ongegrond. Een aantal klachten zijn pas in de loop van dit jaar behandeld, en andere klachten zijn ingetrokken.

In het jaarverslag worden de klachten uitgebreid beschreven. Er worden klachten behandeld van zeven woningcorporaties, te weten Oosterpoort, Portaal vestiging Nijmegen, SSH&, Talis, Waardwonen, Woonstichting Gendt en Woonwaarts. Meestal voelen de klagers zich onvoldoende serieus genomen door de wooncorporaties. Het betreft onder andere onderhoudsproblemen, gebrekkige communicatie en financiële kwesties.

Laagdrempelige mogelijkheid

Het doel is om huurders, ex-huurders en woningzoekenden een laagdrempelige mogelijkheid te geven om bezwaar te maken, wanneer zij vinden dat hun klacht niet goed wordt afgehandeld door de woningcorporatie. Het herstel van het vertrouwen tussen corporatie en huurder staat daarbij centraal. Het advies van de Commissie is niet bindend.

Als de corporatie het advies negeert, dan moet men daar overigens wel goede redenen voor geven. Het komt maar heel weinig voor dat een corporatie het advies niet opvolgt. Als de klager het niet eens is met het advies, of de wijze waarop de corporatie op het advies reageert, dan kan hij naar de rechter stappen of de Huurcommissie. Het gaat om allerlei soorten van klachten.

'Spoedprocedure ook mogelijk'

Sommige klachten worden niet in behandeling genomen. Dat betreft klachten die anoniem zijn ingediend of discriminerend van aard zijn. Dit geldt ook voor klachten waar de klager geen echt belang bij heeft. Of een klacht die later dan een jaar na het verweten handelen van een corporatie is ingediend.

De voorzitter van de klachtencommissie kan op verzoek van de klager de Commissie bijeenroepen om een klacht met een spoedeisend belang te behandelen. In deze ‘spoedprocedure’ kan de voorzitter beslissen dat de klachtencommissie afwijkt van het reglement.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.