Ankeiler: Hittestress wordt een steeds groter probleem, vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

- Hittestress wordt een steeds groter probleem, vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. In de openbare ruimte wordt al van alles gedaan om gevaarlijk hoge temperaturen tegen te gaan. Echter, ook in hun eigen huis worden mensen geconfronteerd met bijna ondraaglijke temperaturen. Een hittelabel voor woningen maakt inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn.

GroenLinks in Nijmegen wil dat het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken in hoeverre een hittelabel voor woningen een goede aanvulling kan zijn op het huidige klimaatbeleid. "In Nijmegen hebben we de klimaatnoodtoestand uitgeroepen en doen we zoveel mogelijk om de klimaatcrisis en de effecten ervan te bestrijden," zo stelt GroenLinks.

Duizenden doden door hittestress

Hittestress gaat volgens GroenLinks niet alleen over onaangename temperaturen, maar onderzoek heeft laten zien dat het ontzettend ongezond is en zelfs leidt tot hogere sterftecijfers onder de bevolking. Tijdens hete zomers in Frankrijk bijvoorbeeld sterven er duizenden mensen meer dan normaal. Dat zijn veelal ouderen met een tere gezondheid.

Door het veranderende klimaat stijgen de buitentemperaturen en zijn er ’s zomers vaker hittegolven. Tegelijkertijd isoleren we woningen steeds beter, maar daardoor koelen woningen maar langzaam af. Dat is fijn in de winter, echter niet in de zomer. In Nederland was het niet gebruikelijk om bij verduurzaming van woningen rekening te houden met oververhitting in de zomer.

Label maakt maatregelen inzichtelijk

GroenLinks meldt dat in Rotterdam momenteel onderzoek wordt gedaan naar de invoering van hittelabels. De plannen hiervoor zijn gebaseerd op diverse onderzoeken. Door hittelabels kunnen huiseigenaren eerder worden aangesproken op hitte-gerelateerde problemen in hun woningvoorraad. Zo'n label maakt inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen om de temperatuur in een huis aangenamer te maken.

"Hittelabels kunnen een goede aanvulling zijn op ons eigen isolatiebeleid," aldus de fractie van GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad.

De GroenLinks-raadsleden Diede Beumer en Sander van der Goes hebben over de hittelabels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Zij willen onder andere weten of het college bereid is om contact te zoeken met het gemeentebestuur van Rotterdam. GroenLinks: "Welke maatregelen kunnen worden genomen om hittestress in woningen tegen te gaan en hoe kan het college inwoners daarbij ondersteunen?"

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.