Ankeiler: De Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen zegt de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt momenteel beter in beeld te hebben dan voorheen.

- De Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen zegt de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt momenteel beter in beeld te hebben dan voorheen. Ook is de vergunningverlening en het milieu-toezicht verscherpt.

Eén van de bedrijven waar metingen zijn uitgevoerd, is de asfaltcentrale APN in Nijmegen-West. Daarbij zijn geen overschrijdingen van de wettelijke emissiegrenswaarden vastgesteld. Dat constateert de Omgevingsdienst (ODRN) in de Jaarcijfers 2022, die onlangs bekend zijn gemaakt.

Meer klachten over milieu

Bij de Omgevingsdienst zijn vorig jaar fors meer klachten ingediend dan men aanvankelijk had verwacht. Vooral wat betreft milieu. Dat had met name te maken met de problematiek rondom de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en Weurt.

Uit de cijfers over vorig jaar blijkt dat de ODRN bijna 2.000 bouwcontroles heeft uitgevoerd. En heeft men wat betreft de bouw 624 klachten afgehandeld. Daarnaast deed men op milieugebied 1.771 controles, en zijn er 2.135 klachten afgehandeld.

Veel negatieve factoren

In 2022 kwamen volgens de Omgevingsdienst vele negatieve externe factoren te samen. Dat had veel invloed op de bedrijfsvoering en het resultaat. Zo had de oorlog in Oekraïne een negatieve impact op de Omgevingsdienst. En dat viel samen met de naweeën van de coronapandemie, hoge inflatie, stikstofcrisis en een krappe arbeidsmarkt.

Bovendien werd de invoering van de Omgevingswet voortdurend uitgesteld. "Toch hebben onze medewerkers uitstekend werk geleverd," zo schrijft de ODRN in het Jaarverslag over 2022.

Zes gemeenten

Voor de activiteiten van de Omgevingsdienst is veel belangstelling, onder meer van de pers. Zo behandelt de ODRN milieu-meldingen en aanvragen voor milieuvergunningen. Verder worden bouwprojecten beoordeeld wat betreft veiligheid en houdt men onder meer toezicht op sloopprojecten. De ODRN werkt voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen en Wijchen, en de provincies Gelderland en Overijssel.

Milieucontroles, handhaving en afhandeling van milieu-klachten, bijvoorbeeld met betrekking tot de asfaltcentrale APN in Nijmegen-West, zijn ook belangrijke onderdelen van het takenpakket van de ODRN.

85 Procent tevreden

Dagelijks heeft de Omgevingsdienst te maken met initiatiefnemers en indieners van meldingen, zowel ondernemers als bewoners. Van alle klanten met een verleende Omgevingsvergunning blijkt dat vorig jaar gemiddeld 85 procent tevreden is.

Dat is hoger dan de norm die de zeven omgevingsdiensten in Gelderland hebben afgesproken. De Omgevingsdienst erkent dat een klant met een verleende vergunning eerder tevreden is en dat het cijfer van 85 procent daarom een vertekend beeld kan geven.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.