Ankeiler: De PvdA in Wijchen denkt dat recreatiepark Wighenerhorst in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden voor permanente bewoning.

- De PvdA in Wijchen denkt dat recreatiepark Wighenerhorst in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden voor permanente bewoning. Dat zegt de partij naar aanleiding van een brief die minister De Jonge onlangs schreef aan de Tweede Kamer.

Bestrijding woningnood

Volgens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kunnen zeker zestig vakantieparken in ons land permanent worden bewoond. De Jonge ziet dit als één van de maatregelen om de woningnood te bestrijden. De betreffende parken functioneren niet als een vakantiepark en voldoen niet aan de eisen, die recreanten in de huidige tijd stellen aan een dergelijk park.

De PvdA wil nu weten hoe het college van B&W van Wijchen hier tegenover staat en heeft schriftelijke raadsvragen gesteld. In de Wighenerhorst wordt het overgrote deel van de huizen bewoond door mensen die daar wonen, omdat dit door de gemeente wordt gedoogd, zo concludeert de PvdA. Naar mening van de PvdA zijn zij ook degenen die het park onderhouden.

Huizen gebruiken als flexwoningen

Bent u bereid om samen met de eigenaren van alle woningen te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor permanente bewoning op de Wighenerhorst, zo vraagt de PvdA aan het college? De PvdA wil ook weten hoe de gemeente denkt over de suggestie van de minister, om de woningen op dit soort parken te gebruiken als flexwoningen?

Nog niet zo lang geleden vroeg de PvdA aan het college waarom er regelmatig controles worden uitgevoerd op de Wighenerhorst, waarbij sprake is van veel machtsvertoon. Bewoners en huurders voelen zich volgens de PvdA hierdoor geïntimideerd. Het college moet ook deze schriftelijke raadsvragen nog beantwoorden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel