Ankeiler: Tijdens een meting begin mei zijn weer te veel giftige stoffen gemeten in de rook uit de schoorsteen van asfaltfabriek APN in Nijmegen.

- Tijdens een meting begin mei zijn weer te veel giftige stoffen gemeten in de rook uit de schoorsteen van asfaltfabriek APN in Nijmegen. De gemeente dreigt nu met een flinke boete om de fabriek te dwingen maatregelen te nemen.

Het gaat om de uitstoot van zogeheten Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Die staan op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM omdat ze kanker kunnen veroorzaken bij mensen die ermee in aanraking komen.

Op 28 juni 2021 is bij een meting aan de schoorsteen bij APN Dura Vermeer een forse overschrijding geconstateerd van de norm voor PAK's. Daarop is er regelmatig gemeten om te kijken of het weer misging. Dat was niet het geval tot afgelopen 2 mei.

10.000 euro per overschrijding

In een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders nu weten dat ze elke overschrijding onacceptabel vinden, ongeacht de grootte van die overschrijding. Daarom is de asfaltproducent een last onder dwangsom opgelegd. Een boete van 10.000 euro per keer dat er weer een overschrijding wordt gemeten met een maximum van 50.000 euro. De dreiging met een boete moet actie afdwingen bij de asfaltfabriek om herhaling te voorkomen.

Een woordvoeder van APN Dura Vermeer bevestigt de overschrijding. "APN is al meer dan 50 jaar in Nijmegen gevestigd en wij hechten er groot belang aan te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij voeren nader onderzoek uit naar de de oorzaak van de overschrijding. Als de onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen wij - indien nodig - mogelijk passende maatregelen nemen."

'Het overviel ons'

De nieuwe overschrijding zorgt voor beroering onder inwoners van Nijmegen-West die zich al jaren grote zorgen maken om de zware industrie in hun buurt, waaronder de asfaltfabriek. "We werden gisteren geïnformeerd door APN en door de wethouder. Het overviel ons, want het is gebeurd in mei", reageert Jan de Kanter van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Die vereniging voert al jaren fel actie tegen de asfaltfabriek en stond er ook al eens massaal met spandoeken voor de deur.

Nog geen maand voordat de overschrijding werd gemeten kregen de bewoners juist van de gemeente te horen dat het aantal meetmomenten per direct met twee derde werd teruggebracht wegens goed gedrag van de fabriek. Het bevestigt de zorgen van de omwonenden nog maar eens. "Het is gewoon het oude liedje. Ieder keer beloven, het gaat weer goed en hup schieten ze er weer overheen."

De inwoners van Nijmegen-West geloven niet dat het een incidentele overschrijding is. Er wordt immers vaker niet gemeten dan wel. "Is het nou echt toevallig, een keer een vergissing? We kunnen het ons niet voorstellen", zegt De Kanter. Ondertussen weet de buurt ook dat er nog steeds onderhandelingen gaande zijn tussen de gemeente en Dura Vermeer. Nijmegen maakt er geen geheim van liever van de asfaltfabriek af te willen en de fabriek zette zichzelf al eerder in de etalage.

Geheime vergaderingen

"Ze willen er niets over zeggen tegen ons", laat De Kanter weten. Wel kunnen ze zien dat recent de asfaltfabriek weer twee keer op de agenda van de gemeenteraad staat. Besloten, niet openbare vergaderingen onder strikte geheimhouding. De inwoners van Nijmegen-West kunnen niet anders dan denken dat het over uitkoop gaat van wat zij 'de vieze stinkfabriek' noemen. Al blijven ze dan wel achter met de rest van de zware industrie.

De woordvoerder van Dura Vermeer is kort over een mogelijk vertrek van de asfaltfabriek met behulp van een flinke zak belastinggeld. "Er is overleg gaande, maar daar doen we geen inhoudelijke mededelingen over." Wethouder Noël Vergunst zei de gemeenteraad vorige jaar rond deze tijd meermaals dat de gemeente Nijmegen niet onderhandelt met APN over uitkoop. De directeur van de asfaltfabriek liet daarop in een brief aan diezelfde raad weten dat dit wel degelijk het geval is.