Lead image 1:
Lead image TXT 1: In het blauw de beoogde locatie ten zuiden van Nijmegen. Foto: Das & Boom
Ankeiler: Stichting Das en Boom wil dat de rechter de komst van 800 asielzoekers naar Malden tegenhoudt.

- Stichting Das en Boom wil dat de rechter de komst van 800 asielzoekers naar Malden tegenhoudt. Volgens de natuurbeschermers jaagt de komst van de asielzoekers beschermde dassen in het gebied de dood in.

De provincie Gelderland heeft een ontheffing op de Wet Natuurbescherming verleend. Daardoor kan begonnen worden met een opvangcentrum dat het COA wil realiseren aan de Sint Jacobsweg in Malden. Dat is de reden dat de natuurbeschermers nu in een brief aan de rechtbank vragen om in te grijpen.

Geur van 800 asielzoekers

Volgens Das & Boom wordt een ecologische verbindingszone om zeep geholpen waar de overheid zelf jaren in heeft geïnvesteerd. Voorgenomen maatregelen halen volgens de stichting weinig tot niets uit. Zo worden er bijvoorbeeld schermen geplaatst die geluid en licht zouden moeten weren. "Maar die kunnen de geur van 800 asielzoekers en hun verzorgers niet tegenhouden en dat zal leiden tot het vertrek van de dassen", stelt Das & Boom.

Het gaat er bij de natuurbeschermers ook niet in dat de honderden asielzoekers alleen daar terecht zouden kunnen, precies midden in een kwetsbare ecologische verbindingszone. "Er zijn voldoende gebieden voorhanden die via een pachtregeling van boeren gepacht kunnen worden en waar geen hoge ecologische waarden aanwezig zijn en waar geen positieve bestemming voor de natuur geldt, waarmee duidelijk is dat er een andere bevredigende oplossing mogelijk is."

Meer zorgen

Overigens leven er niet alleen bij Das & Boom zorgen. "Dit is de verkeerde plek en het zijn er te veel", vatte Harry Smeets van de lokale VVD de kritiek van zijn partij afgelopen week nog samen tijdens een vergadering. "Ik heb de inwoners ook gehoord en hun zorgen. Die zorgen zijn niet weggenomen."

De gemeenteraad heeft besloten om de opvang toe te staan onder een aantal voorwaarden. Zo moet de huisvesting van vluchtelingen tijdelijk zijn, tot uiterlijk 1 december 2023. Jaap Dirkmaat, voorzitter van Das & Boom wijst erop dat één van de drie burchten in het gebied zelfs eeuwenoud is. "Heumen bouwde vorige zomer nog twee dassentunnels onder een nabijgelegen doorgaande weg. Dan is het onvoorstelbaar dat de gemeente nu akkoord gaat met drukte door bewoning, lawaai en af en aan rijdende vrachtwagens om de opvang te bevoorraden''.

In het blauw de beoogde locatie ten zuiden van Nijmegen - Foto: Das & Boom