Ankeiler: De partij BN&M maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising Van Heemstraweg - Leegstraat in Winssen.

- De partij BN&M maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising Van Heemstraweg - Leegstraat in Winssen. Volgens Beuningen Nu en Morgen is de veiligheid op dit drukke kruispunt sinds de reconstructie in 2018 juist afgenomen. Inmiddels heeft de partij hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Beuningen.

Het kruispunt was destijds heel ruim van opzet en maakte daardoor een onoverzichtelijke indruk. Bij de reconstructie zijn daarom de uitvoegstroken op de Van Heemstraweg verwijderd, waardoor het kruispunt kleiner werd.

Daardoor komt het nu regelmatig voor dat voertuigen die willen afslaan en moeten wachten op tegemoetkomend verkeer, stilstaan op de rijstrook. Door de inrichting van de weg, die veel lijkt op een 80 km weg, wordt dit niet altijd verwacht door andere weggebruikers met vele (bijna) ongevallen tot gevolg, zo meent BN&M-raadslid Thijs Stevens.

Verkeersdrempel heeft geen effect

Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeente het kruispunt daarom opnieuw aangepast. Zo is er een extra drempel aangelegd op de rijbaan in oostelijke richting. Raadslid Stevens zegt dat hij van verontruste buurtbewoners echter heeft begrepen, dat deze verkeersmaatregel niet het gewenste effect heeft.

"Daarbij komt dat het groen in de middenbermen momenteel dermate hoog staat dat de situatie nog onoverzichtelijker is geworden. Verkeer op de Van Heemstraweg dat vanuit westelijke richting komt en de Leegstraat wil inslaan, ziet het tegemoetkomend verkeer uit oostelijke richting pas erg laat of niet. Dat maakt de situatie er nog onveiliger op," zo stelt BN&M in de schriftelijke raadsvragen.

Middenberm beter maaien

Op de bermen en middenbermen langs wegen staat de begroeiing (gras, wilde bloemen, onkruid) tegenwoordig veel hoger dan vroeger. Dat is bedoeld om de biodiversiteit te verbeteren. Met name de bijenstand heeft het al jarenlang moeilijk en kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

BN&M vindt de verkeersveiligheid ook belangrijk en vraagt daarom aan het college om het groenonderhoud van de middenbermen op dit kruispunt extra aandacht te geven. Ook wil de partij dat de verkeersveiligheid op dit kruispunt wordt verbeterd.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel