Ankeiler: Bij de gemeente Beuningen leeft het plan om bij de Beuningse Plas, een zandwinning langs de Pieckelaan, te zijner tijd een groot kunstwerk neer te zetten.

- Bij de gemeente Beuningen leeft het plan om bij de Beuningse Plas, een zandwinning langs de Pieckelaan, te zijner tijd een groot kunstwerk neer te zetten. Dat is één van de plannen om kunst in Beuningen meer zichtbaar te maken.

Dat kwam onlangs aan de orde tijdens een speciale vergadering van de raadscommissie ruimte, die plaatsvond in het gemeentehuis. Als voorbereiding op dit nieuwe kunstwerk wordt er eerst een dialoog met de omwonenden van de Beuningse Plas op gang gebracht. De gemeenteraad wordt binnenkort bijgepraat over deze plannen.

Voor jongeren weinig te doen

Over enige tijd zal het college van B&W de 'Uitvoeringsnota 2023 - 2027, Kunst, Cultuur en Erfgoed' presenteren. De gemeente wil het culturele leven beter zichtbaar maken en meer prioriteit geven aan kunst, cultuur en erfgoed. Ook wil men jongeren hier veel meer bij betrekken.

In Beuningen is eigenlijk heel weinig voor jongeren te doen, zo stelde Gert-Jan ten Brinke, een beleidsmedewerker cultuur van de gemeente. Volgens hem werd dat tijdens de coronaperiode alleen maar versterkt. "We hebben ook geen middelbare school, dat maakt het extra complex. Jongeren zijn mede daarom nu een aparte aandachtgroep," aldus Ten Brinke.

Kruisbestuiving in culturele veld

Hoe krijg je jongeren betrokken bij het hele verhaal van kunst en cultuur? Deze vraag werd opgeworpen door Casper ter Heerdt, cultuurregisseur van de gemeente Beuningen. Hij vertelde aan de raadsleden dat daar al ideeën over zijn.

Het is de bedoeling dat jongeren zelf culturele activiteiten gaan ontdekken en ontwikkelen, en uiteindelijk ook uitvoeren. Er kan bijvoorbeeld een ruimte worden gecreëerd waar bandjes kunnen spelen, of waar graffiti-kunst wordt beoefend. Het moet wel vanuit de jongeren zelf komen en niet te veel door de gemeente worden aangestuurd.

In de uitvoeringsnota wordt bepleit dat er meer samenwerking komt binnen het culturele veld in Beuningen, want men weet van elkaar niet wat er allemaal gebeurt. Er moet naar mening van Casper ter Heerdt een soort kruisbestuiving op gang komen tussen de diverse spelers in het culturele veld. De sociale cohesie (samenhang) kan worden bevorderd door een brede en meer pluriforme en multiculturele programmering.

Speciale nieuwe website cultuur

Volgens cultuur-medewerker Ten Brinke is er ook veel behoefte om alle culturele informatie goed zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld op een website, die alle activiteiten bundelt wat betreft kunst, cultuur en erfgoed. Om zo alles goed in kaart te brengen.

Verder zijn er plannen om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de Beuningse kunstinstellingen. Door de coronaperiode is bij veel instellingen de kas leeggeraakt. Met dit geld kan de vernieuwing in de kunst worden aangejaagd. Het kan ook worden gebruikt om nieuwe leden te werven en de effecten van de inflatie te beteugelen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.