Bevat Video: Video
Ankeiler: De overstromingen in het Rivierengebied en de stuw bij Driel. Het zijn belangrijke Gelderse elementen uit de historie van Rijkswaterstaat.

- De overstromingen in het Rivierengebied en de stuw bij Driel. Het zijn belangrijke Gelderse elementen uit de historie van Rijkswaterstaat. De overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor wegen en water blaast dit jaar 225 kaarsjes uit. Dat werd woensdagavond gevierd in Fort Lent bij Nijmegen. Onder anderen koning Willem-Alexander stond op de gastenlijst.

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het verleden, het heden en de toekomst van Rijkswaterstaat. Een game die ontwikkeld is om te laten zien wat het werk van Rijkswaterstaat inhoudt, nam Willem-Alexander in gebruik. Verder bezocht de koning een expositie over de rijke geschiedenis van Rijkswaterstaat.

Nationale waterschapsdienst

Bert Toussaint werkt als historicus bij Rijkswaterstaat en heeft de expositie samengesteld. Gelderland speelde volgens hem een belangrijke rol in de geschiedenis van de weg- en waterbeheerder.

"De problemen in het Rivierengebied, de vele overstromingen in de beginjaren. Die hebben veel sporen achtergelaten", vertelt hij. "Dat heeft geleid tot de invoering van een nationale waterschapdienst. Men vond in die tijd dat er meer eenheid en sturing moest komen naast alle lokale waterschappen."

Het takenpakket van de overheidsdienst werd steeds verder uitgebreid, weet de historicus. "Aanvankelijk ging het veel over droge voeten en waterveiligheid. We hebben nu de ramp van 1953 nog vers in het geheugen. In de loop der jaren zijn ook andere aspecten belangrijk geworden", legt hij uit.

Als voorbeeld noemt Toussaint dat we zuinig moeten zijn op de zoetwatervoorraad. "Als er geen neerslag valt, dan droge die voorraden op. De stuw bij Driel is daarin een belangrijke schakel." Na de Tweede Wereldoorlog speelden ook de waterkwaliteit en milieuproblemen een rol.

Kijk hoe koning Willem-Alexander de game van Rijkswaterstaat in gebruik neemt: