Ankeiler: Er zijn dit jaar in Nijmegen tweeënhalf keer zo veel bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-beschikking als vorig jaar.

Er zijn dit jaar in Nijmegen tweeënhalf keer zo veel bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-beschikking als vorig jaar. Het stadsbestuur verklaart dat deels door de forse WOZ-stijging van gemiddeld 18 procent in Nijmegen, maar ook doordat WOZ-bureaus flink meer reclame hebben gevoerd. Een en ander kost de gemeente behoorlijk wat extra geld vanwege de proceskosten.

De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en soms ook voor reclamebelasting.

Hoge verkoopprijzen begin vorig jaar

De flinke stijging van de WOZ dit jaar komt omdat de waarde bepaald is op basis van verkoopcijfers rond 1 januari 2022. Er was toen sprake van hoge verkoopprijzen en een stijgende markt. Door die hogere WOZ-aanslag zijn Nijmegenaren dit jaar dus meer geld kwijt voor gemeentelijke belastingen.

En door de economische situatie zijn ze toch al kritischer op hun uitgaven, dus ze zijn eerder geneigd om een bezwaarschrift in te dienen.

WOZ-bureaus op basis van 'no cure, no pay'

Bovendien worden mensen hiertoe aangezet door de zogenaamde WOZ-bureaus, die aanbieden om namens inwoners bezwaarschriften in te dienen op basis van no cure no pay: zonder succes hoeft de inwoner niets te betalen aan het bureau. Het aantal reclames hiervoor is dit jaar fors toegenomen. "Naast de reclames sturen ze ook brieven naar bewoners waarin ze een, niet altijd realistisch, beeld schetsen van het bedrag dat de bewoners kunnen besparen als ze bezwaar indienen", zo schrijft het college van burgemeester en wethouders.

In het hele land is sprake van een forse toename van de WOZ-bezwaarschriften, met uitschieters naar vier tot vijf keer zoveel als voorgaande jaren. Dat wordt gezien als een groot maatschappelijk probleem. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels maatregelen aangekondigd om de financiële prikkels voor de WOZ-bureaus weg te nemen.

Nijmegen staat voor een 'grote klus'

Ook Nijmegen probeert haar inwoners weg te houden van de WOZ-bureaus, door te communiceren dat Nijmegenaren makkelijk bezwaar kunnen indienen via de website of telefonisch contact op kunnen nemen met de gemeente. De woningeigenaar kijkt dan samen met de taxateur of de waarde juist is. "Vaak kunnen we dan goed uitleggen hoe de waarde vastgesteld is en wordt er geen bezwaar ingediend', aldus het college. "Ook komt het voor dat de waarde niet helemaal correct is en dan passen wij die meteen aan."

Desondanks staat de gemeente voor de 'grote klus’ om de ongeveer 5400 formele bezwaren voor het einde van dit jaar af te handelen. Daarvoor moet extra mankracht ingehuurd worden, wat zorgt voor flink veel extra kosten. Door de stijging van het aantal bewaarschriften stijgen ook de proceskosten. Het draait dan om de vergoeding die de gemeente moet betalen als een bezwaar namens een WOZ-bureau gegrond wordt verklaard. Het college schrijft hierover: "Ook al is de waarde verlaging minimaal en heeft het weinig financieel voordeel voor de burger."

Deel dit artikel